Zúčastnili se jí i kněz Tomáš Halík, který nedávno jako první Čech dostal prestižní Templetonovu cenu, a biskup Václav Malý. V kostele se po mši konala panelová diskuse o současné situaci na Kubě.

„Na Kubě sice byly zavedeny některé ekonomické reformy a situace se mění, nicméně lidská práva jsou neustále flagrantně porušována. V prosinci bylo z politických důvodů zatčeno přes tisíc lidí," uvedl Ondřej Juřík z Člověka v tísni. „Evropská unie začne vyjednávat s Kubou bilaterální smlouvu a není jasné, nakolik se podaří režim přesvědčit o nutnosti zavést některé reformy v oblasti lidských práv," dodal.

Sdružení žen na Kubě

Dámy v bílém (Damas de Blanco) je sdružení žen na Kubě, které se v Havaně pravidelně setkávají a bíle oblečené upozorňují na porušování lidských práv na Kubě. Dámy v bílém, původně ženy, matky, sestry a dcery politických vězňů, se začaly pravidelně scházet po vypuknutí takzvaného Černého kubánského jara, kdy bylo v březnu 2003 zatčeno a následně odsouzeno k vysokým trestům vězení 75 disidentů a odpůrců režimu.

Tito vězni byli již propuštěni, ale porušování práv a svobod na Kubě stále podle aktivistů trvá. Proto i Dámy v bílém jsou neustále aktivní a jejich pravidelná setkání mají za cíl upozorňovat na politické represe na ostrově.

Akci pořádala Komise pro Kubu působící při Synodní radě Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Člověkem v tísni a Farností sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Komise pořádá Den pro Kubu již čtvrtým rokem. V minulých letech se konal v Olomouci, Hradci Králové a Brně. Po skončení dnešního pochodu se v kostele sv. Tomáše také uskutečnila sbírka pro práci s dětmi na Kubě.