Za doprovodu čestné jednotky městské policie si strážníci i civilní zaměstnanci přišli převzít stužky a pamětní listy za nepřetržitý pracovní poměr k Hlavnímu městu Praze v délce 10, 15, 20 a 25 let. Ocenění  si převzali z rukou nejvyšších představitelů města - primátora Zdeňka Hřiba, jeho náměstka Petra Hlubučka a ředitele organizace Eduarda Šustera.

„Vnímám práci městské policie i každého jednotlivého strážníka jako zásadní. Bez městské policie by Praha nemohla dobře fungovat. Strážníci jsou pro metropoli důležití, a to i díky své místní znalosti“, zahájil slavnostní ceremoniál primátor Zdeněk Hřib.

Petr Hlubuček poděkoval strážníkům za jejich náročnou a také nebezpečnou práci, kterou pro metropoli vykonávají. I díky nim patří Praha mezi šest nejbezpečnějších měst na světě.

Hymna je nejkrásnější píseň

„Vytrvat 15, 20 či 25 let v jednom zaměstnaneckém poměru je dnes už něco velmi mimořádného. Navíc v povolání, které je v podstatě nepřetržitou službou druhým a které vyžaduje nemalé nasazení i oběti. Těší mě, že vám mohu takto vyjádřit svůj obdiv a uznání“, dodal  Eduard Šuster.

Oceňování zaměstnanců probíhá vždy dvakrát ročně, a to v květnu, na počest založení pražské městské policie v roce 1992,  a v prosinci.  Dnes bylo oceněno celkem 171 zaměstnanců. Některým přišli vyjádřit svůj obdiv a respekt také jejich rodinní příslušníci.

„Státní hymnu jsem na stupních vítězů při sportu slyšela mnohokrát. Je to pro mě nejkrásnější píseň. Ale jako ocenění za práci, toho si opravdu moc vážím“, řekla Marcela Kilarská, strážnice, která převzala stužku za dvacetiletou práci u městské policie.