V dlouhé právní bitvě teď mají navrch. Na stranu stěžovatelů proti hluku ze železnice se přiklonil úřad ombudsmana, který zkritizoval Drážní úřad, ministerstvo dopravy i hygienickou stanici, že toleruje tak dlouho zkušební provoz.

„Zjistil jsem, že Drážní úřad se i nadále dopouští pochybení, když dlouhodobě umožňuje provoz stavby ve zkušebním provozu. Zároveň pochybil nesprávnou aplikací stavebně-právních předpisů při prodlužování zkušebního provozu. Pochybení se dopouští i ministerstvo dopravy jako ústřední metodický orgán, když toleruje a schvaluje právní výklad Drážního úřadu. Pochybení shledávám i v postupu Hygienické stanice hlavního města Prahy,“ napsal ve zprávě zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Praha-Vysočany - vizualizace.
Vysočany v novém a další zastávka. Trať na Hradec Králové se zlepší

Zpráva ombudsmana není rozhodnutím, které by znamenalo, že by vlaky na konci roku po vypršení zkušebního provozu mohly přestat na vytížené trase jezdit. Pro stěžovatele z Příběnické ulice na Žižkově jde ale o cenný trumf pro další jednání o požadavcích se státní správou i SŽDC.

Obyvatelé Příběnické ulice jsou na vlaky zvyklí z minulosti. Trať tu původně vedla dokonce blíže jejich domům, dnes je v její stopě cyklostezka. Nebyl na ní ale takový provoz, navíc byla jednokolejná.

Limity hluku se změnily

Problém s dlouhým zkušebním provozem vznikl změnou hlukových limitů. Stavět se začalo v roce 2004, mezitím se limity zpřísnily. „Stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením. Problém s dodržením předepsaných limitů je v úseku severního kolejového větvení hlavního nádraží po portály Vítkovských tunelů,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Podle ní po jednání na půdě ombudsmana a se stěžovateli navrhla SŽDC soubor protihlukových opatření, které povedou k dosažení požadovaných limitů. „V letošním roce ošetříme koleje proti opotřebení a proti hluku nainstalujeme kolejnicové absorbéry hluku. Po následném měření bude navržen další postup,“ dodala Pistoriusová. Správa železniční a dopravní cesty u Drážního úřadu zažádala o stavební povolení.

Vizualizace nového červeného železničního mostu v Praze.
Železniční most má být červený a tříkolejný. Na Výtoni je v plánu zastávka

Drážní úřad vysvětluje zkušební provoz tím, že Hygienická stanice hlavního města Prahy nechce hlukové limity povolit, neboť podle jejího právního názoru by měla platit novela, která tyto limity zpřísňuje. 

„Podle právních předpisů i praxe se však uplatňují limity v době výstavby. Je tedy potřeba přistupovat k Novému spojení jako ke kterýmkoliv jiným stavbám, které byly vystavěny ve své době. Z našeho pohledu nelze zakázat něco, co vyhovovalo tehdejším právním předpisům a normám, byť je to stále v režimu zkušebního provozu,“ vysvětlil mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Probl0m se dotkne i Brna

Podle něj je věcí investora, jaké najde případné řešení celého sporu. „Zkušební provoz této stavby je povolen do konce letošního roku,“ dodal Novák.

Přístup ombudsmana k problematice železnice v Praze přitom může mít i zajímavý dopad na plánované stěhování nádraží v Brně. „Podobná situace s hygienickými normami může nastat mezi Židenicemi a budoucím hlavním nádražím, především v oblasti ulice Klíny, kdy odhlučnit minimálně pětikolejnou trať bude tvrdým oříškem,“ myslí si Oldřich Sládek, výkonný ředitel sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ. 

Po dva roky má fungovat provizorní zastávka vlaků, která byla v úterý zprovozněna v blízkosti stanice Praha-Bubny – nedaleko stanice metra Vltavská.
Další nové vlakové zastávky? Osmá městská část je chce v Karlíně i Libni