Například Praha 10 ve středu vydala prohlášení, v němž místostarosta Bohumil Zoufalík (ODS) připouští, že systém pomoci lidem, kteří se vlivem deregulace dostali do tíživé situace, využívá stále více nájemníků. „O příspěvek požádalo třikrát více lidí nežv prvním pololetí loňského roku,“ konstatoval zástupce starosty Prahy 10. Nejenom zde, ale ve všech zbývajících pražských obvodech se podle sociálního odboru magistrátu jedná především o osaměle žijící seniory.

„Pokud splní kritéria, mohou žádat bez ohledu na to, zda žijí v soukromém či městském bytě,“ uvádí Zoufalík. Podle něj zahrnuje koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného tři základní body. „Poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt, slevu na nájemném a adresnou finanční podporu,“ vysvětlil místostarosta.