Svou výstroj, výzbroj a ukázky výcviku předvedou příslušníci Zásahové jednotky a Speciální pořádkové jednotky. K vidění bude i výcvik služebních psů a koní a řada dalších zajímavostí.