Den stromů je připomínku toho, že stromy jsou pro kvalitní stav životního prostředí zcela nezbytné. Produkují kyslík a přispívají k osvěžení vzduchu, zadržují vodu v krajině, zachycují prach a různé škodliviny. V neposlední řadě poskytují stín a domovy tisícům druhů živočichů, tlumí hluk a jsou nezbytnou podmínkou příjemného života ve městě.

Hlavní město si stanovilo jako jednu ze svých priorit v oblasti ochrany krajiny a zlepšování kvality životního prostředí ve městě obnovu stávajících lesů a výsadbu nových stromů na původně zemědělské půdě. Za poslední dva roky obnovilo, nebo do konce roku nově ještě vysází, skoro 600 tisíc stromů.

Přírodu nejvíce ohrožuje člověk

„Každý ví, že lesy a stromy jsou pro náš život naprosto klíčové. Přesto je nejvíce ohrožuje právě lidská činnost. Den stromů slavíme, abychom si zase připomněli jejich důležitost a je to skvělá příležitost, aby lidská činnost naopak pomohla výsadbou nových stromů,“ řekl náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Na jaře letošního roku bylo v pražských lesích vysazeno více než 107 tisíc stromků a během podzimu je v plánu vysazení dalších takřka 130 tisíc sazenic. Téměř 70 tisíc z nich zaplní uvolněné paseky, které v lesích zůstávají hlavně po nemocných stromech vykácených kvůli napadení kůrovcem. Zbývajících 60 tisíc mladých stromků přijde na nově zalesňované plochy. 

Park Stromovka

Fotogalerie: Centrální prostor Královské obory Stromovka v Praze po obnově.

Mezi tyto nové výsadbové projekty patří například nový les Na Musile v Kunraticích, na němž začali zaměstnanci pražských lesů pracovat na jaře letošního roku, nebo nový krajinný park V Ladech v Horních Počernicích, který vzniká kolem vyčištěných a zrevitalizovaných xaverovských rybníků a obnoveného koryta Svépravického potoka. Zkrátka ale nepřišly ani stávající pražské parky a ulice.

Výsadby probíhají i parcích

„Na jaře šlo hlavně o výsadby na dříve zemědělských plochách. V lese Na Musile a v Kunraticích to bylo přes 26 tisíc stromů. Několik stovek stromů ale přibylo i v pražských parcích a sadech. Ve Stromovce jsme vysázeli 165 nových stromů a 50 nových stromů v Letenských sadech,“ řekl náměstek Petr Hlubuček a dodal: „Na podzim ve výsadbě pokračujeme. V pražských lesích vysázíme desetitisíce stromů. V parcích, jako třeba ve Stromovce, přibude dalších 130 stromů.“

Tradice oslavy Dne stromů vznikla ve Spojených státech již v polovině 19. století. V Čechách se Den stromů poprvé slavil díky „Svazu spolků okrašlovacích" v roce 1906. Válka a nástup komunistického režimu oslavy tohoto dne na dlouhá léta ukončily. K obnovení myšlenky oslav stromů došlo až v roce 2000. Den stromů je svátek, který se svým datem liší podle klimatických podmínek každé země a připadá buď na jaro, nebo na podzim. V České republice, ale i na Slovensku či v Polsku připadá na 20. října a slaví se jako Středoevropský Den stromů.