Mezi hosty nechyběl náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz, který společně se zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR celý program zahájí vyhlášením dalšího ročníku soutěže Vesnice roku.

Poté následuje blok MMR věnovaný aktuálním problémům místního rozvoje. Dále jsou na pořadu prezentace společnosti Bonita Group Service, s. r. o., jednoho z hlavních partnerů konference (Jak si správě vybrat hřiště), Národní sportovní agentury (Milan Hnilička: Vize podpory sportu v regionech) a organizátora akce, společnosti Triada (Když vás archiv osloví).

Po přestávce vystoupí za Ministerstvo životního prostředí ČR ředitel odboru odpadů Jan Maršák a společně s Pavlem Drahovzalem, místopředsedou SMO ČR, a poslankyní PSP ČR Věrou Kovářovou, místopředsedkyní SMS ČR, budou řešit návrh novely zákona o odpadech a roli obcí. S novinkami a trendy v oblasti optimalizace energií v menších obcích pak vystoupí zástupce ČEZ ESCO, a. s., dalšího z hlavních partnerů konference.

Blok Ministerstva financí je tradičně věnován financování územních rozpočtů a prevenci porušení rozpočtové kázně při realizaci dotací (Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů) a nechybí ani prezentace České pošty, s. p., třetího z hlavních partnerů konference, zaměřené na obslužnost venkova a balíkovny. Závěrečný blok Ministerstva vnitra (Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly) je pak věnován poznatkům kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti obcí.

Účastníci konference mají vedle získání nejaktuálnějších informací také unikátní možnost seznámit se v doprovodné expozici s širokou nabídkou informačních a komunikačních technologií, městského mobiliáře, kancelářského vybavení, prostředků pro bezpečnost silničního provozu, komunální techniky či konzultačních služeb.