Veřejnost se sejde od 14.00 hod. na oddechové louce v Komořanech. Tu sice červnové povodně zaplavily, ale na Den koupání v řekách je již připravena.

S posledním úklidem minulou sobotu pomohla asi padesátka zahraničních studentů z letní školy Univerzity Karlovy. V tomto týdnu bude ještě louka dočista omyta a na pláž se naveze nový písek.

Místostarostka Eva Tylová všem, kteří přiložili ruku k dílu, samozřejmě poděkovala a upřesnila program nedělní akce: „Cílem Dne koupání v řekách je připomenout lidem potřebu soužití s řekou a obnovení rovnováhy vodního režimu v krajině, jejíž narušení se nedávno projevilo povodní," sdělila místostarostka Tylová. Bude-li slunečné počasí, akci završí hromadný skok do vody, který povedou koníci Laky a Lutynka, oblíbení kamarádi dětí z Prahy 12. K dobré náladě a pochopitelně i k přízni počasí tamní radnice doporučuje vzít si sebou hlavně plavky, velký optimismus a především dětem helmy. „To aby se mohly na konících také povozit," uzavřela místostarostka Eva Tylová. Městská část Prahy 12 tím v podstatě dokazuje, že souznění občanů s radnicí je přirozená vazba lidí s úředníky, kteří mají vždy co nabídnout.