Den české státnosti je připomínkou smrti knížete Václava. Patrona českých zemí, symbolu křesťanského myšlení a idey nenásilí. Letošní rok se chystají extremistické demonstrace, od kterých podle zkušeností můžeme čekat podněcování k násilí a nenávisti vůči jinému náboženství. Je možné proti tomu něco dělat?

„Máme demokracii a platí u nás tedy právo shromažďovací a svoboda projevu, není možné upírat možnost pokojně vyjadřovat svůj názor," uvedl Pavel Štefaňák, vedoucí oddělení správních činností a správního trestání magistrátu. „Musíme si uvědomit, že my nerozhodujeme, které akce proběhnou a které ne. Organizátoři je mají povinnost jen oznámit. Při současné legislativě je málo možností, jak jim zabránit," okomentovala primátorka Adriana Krnáčová. Je tedy magistrát i v případě opakovaných extremistických akcí bezzubý?

Demokracie má těžkosti 

Zakázat shromáždění předem je možné ze dvou příčin. Jednak je to obsah, tedy účel demonstrace. Zdali se nejedná např. o vyzývání k popírání či omezování osobních práv.

Pak je to samozřejmě násilí, hrubá neslušnost či obecně porušování zákonů a ústavy. V Praze jsme za poslední měsíce zažili falešné střílení následované panikou či pokus o kamenování mobilní toalety symbolizující muslimskou svatyni. Nehledě na nespočet projevů plných otevřené nenávisti.

Demonstrace před ambasádou se uskutečnila 

Druhým důvodem je nevhodné místo shromáždění. Na výročí 11. září se uskutečnila demonstrace před saudskoarabskou ambasádou. Tehdy Petr Dolínek marně upozorňoval na to, že není možné, aby se demonstrace odehrála, a to kvůli havárii vody.

„Takové typy shromáždění se na staveništi jednoduše nepořádají. Mám pocit, že tu panuje jistá nerovnováha, ultrapravice může všechno, ale snad se to lepší," okomentoval situaci náměstek primátorky.

Na shromáždění by měl být zástupce úřadu

Zakázat demonstraci dopředu je tedy obtížné. Svou roli nehraje ani to, že svolavatel opakovaně zrealizoval akce, které překročily zákon. „Je to komplikované, protože organizátoři jsou si možných důvodů zákazu dobře vědomi," vysvětlila advokátka Anna Mašková. „Takže samozřejmě úřadům oznámí účel shromáždění takový, že ho dopředu zakázat nelze," dodala.

Efektnější je podle Anny Maškové vyslat na shromáždění zástupce úřadu. V případě, že se naplní důvody pro jeho zákaz, tak ho okamžitě ukončí. „Monitorujeme každé akce, které vyhodnocujeme jako rizikové. Jsme v terénu a v kooperaci s policií usuzujeme, zdali je vše v souladu se zákonem," pronesl Pavel Štefaňák. „Ve středu budeme na místě, předpokládáme, že vzhledem k termínu může přijít více lidí, ale nevidíme extrémní riziko," dodal.

Blýská se na lepší časy 

Situaci by mohla ovlivnit změna zákona, která by měla začít platit na podzim. Nově budou mít možnost rozpustit shromáždění kromě úředníků i policisté a prodlouží se lhůta pro ohlášení akce. Je otázkou, zdali změny situaci nějak ovlivní.

„Vždy záleží na svolavateli, veřejné shromáždění reflektuje náladu ve společnosti. Pokud mají lidé potřebu, tak se to konat bude," připomněl Štefaňák. Samozřejmě, máme demokracii a nemůžeme nikomu zakázat vyjádřit svůj názor. Vzhledem k přesvědčení dotyčných a potřebám vykřičet své názory ostatním do tváře tak můžeme jen apelovat na jejich morálku. Zlepší se něco, když budeme podporovat hysterický strach?

Čtěte také: Antiislamista Konvička podal trestní oznámení na náměstka Dolínka