Stávající most na komunikaci pro pěší a cyklisty byl postaven v roce 1988 a spojuje úroveň vstupu do metra s pěším koridorem k poliklinice a Úřadu městské části Praha 13. Průzkum ukázal, že je v havarijním stavu, jeho stavební stav je klasifikován na stupni VII.

V rámci stavby dojde k demolici a odstranění stávajícího mostu včetně pilířů a k vybudování nového. Rovněž bude obnovena plocha pod mostem a část navazujících chodníků. Realizovat se bude také úprava osvětlení a odvodnění nového mostu. Ten by měl být dokončen v březnu 2019.