S dobře stavěným dobrmanem bydlel ve čtvrtém patře pražského domu bez výtahu. Po Benově odchodu do psího nebe tak kromě trápení z uhynutí zvířecího kamaráda, přibyla panu Novému další starost jak mrtvé tělo z bytu dostane a kde ho uloží?

Kam ho pochovám?

Otázku, jak naložit s ostatky domácích miláčků musí bohužel řešit dříve či později každý chovatel či majitel. Na výběr u nás ale příliš nemá. Pokud zavrhne poněkud nehumánní způsob odvozu na kafilérii, může volit ze tří možností. Těmi jsou pohřeb na zvířecím hřbitově, kremace nebo pohřeb na vlastní zahradě, kterou ovšem každý páníček nedisponuje.

Čtěte také: Chová doma lišku, je jediná v metropoli

Jen ve středních Čechách žije v současnosti přibližně sto tisíc psů, přesto se zvířecí hřbitovy v České republice dají spočítat na prstech jedné ruky a v hlavním městě, kde je psů kolem sedmdesáti tisíc, nefunguje jediný.

Na konci devadesátých let byl sice zřízen pietní park Drahaň v pražských Bohnicích, ale dnes se zde již nepohřbívá. Chovatelé chodí na místo výhradně už jen vzpomínat. „Byla naplněna kapacita a probíhá takzvané tlecí období," říká tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

close PIETNÍ PARK DRAHÁŇ zoom_in Další místa k věčnému odpočinku domácích mazlíčků se nacházejí v Mariánských Lázních, Pardubicích a Kutné Hoře. Počítat je ovšem třeba s tím, že uložení k věčnému spánku není levnou záležitostí. Cena závisí na velikosti zvířete a množství poskytnutých služeb. Příplatky jsou účtovány například za pamětní desku, rozlučkové obřady, rakve podle materiálu, i za celoroční péči o hrob. Za pohřbení dobrmana bez rakve a uchování a údržbu hrobu po dobu deseti let by pan Nový zaplatil 27 400 korun. To s ohledem na fakt, že do bezvýsledné operace investoval pár dní před smrtí psa již 15 tisíc korun, musel zavrhnout.

Kremace jen v Brně

Jinou možností, jak se důstojným způsobem rozloučit se zvířecím přítelem, je kremace. Ta je sice levnější, jelikož není třeba pečovat o místo uložení zvířete, ale bezvýznamným výdajem rozhodně není. Jediné krematorium zvířat u nás mají v Brně. Nabízena je sice odvozová služba z celé republiky, ale stejně, jako například za kartonovou rakev je za sledování kremace on-line nebo za urnu účtován nemalý příplatek. Kompletní služba u velkého psa přijde na 11 tisíc korun. Výhodou je, že vám psa při jeho transportu snesou po schodech bez příplatku třeba z desátého poschodí. „Situace se nedají naplánovat. Nerozlišujeme, zda převezmeme zvíře u veterináře, nebo jedeme pro osmdesátikilového psa do míst s komplikovaným přístupem," říká ředitelka zvířecího krematoria Kristýna Šromová o řešení svízelných úkolů, kdy starému člověku zemře třeba vlčák nebo doga.

Bez poplatku na zahradě

Pohřbít svého psa v Česku lze i na vlastním pozemku. „Základní podmínkou pohřbení je, že se jedná o zájmové zvíře, tedy že vlastníkem je občan a nikoli právnická ani fyzická osoba, jde o vlastní pozemek a bere se ohled na ochranu životního prostředí. " vysvětluje Duben. Zákon navíc z hygienických důvodů neumožňuje zakopat zvíře vážící více než 30 kilogramů.

Vzhledem k tomu, že jde o poslední možnost, jak se vyhnout nedůstojné variantě odstranění těla asanační službou s následnou likvidací v kafilérii, se ovšem předpisy zrovna úzkostlivě nedodržují. „Kde není žalobce, není ani soudce," radí si vzájemně účastníci diskuze na webových stránkách pejskařů.

Pohřbít psa na vlastním pozemku?

- Tuto možnost legislativně upravuje veterinární zákon. Podle něj chovatel může sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver (tělo) zvířete v zájmovém chovu, pokud nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy.

- Hrob by měl být hluboký nejméně 80 cm a ostatky nesmí vážit přes 30 kilogramů.

- Odstranění musí být hygienicky neškodné. Tím se rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí. Rozhodně ne v blízkosti studně či jiného vodního zdroje. Nutné je použití dezinfekčních prostředků. Vyhloubená jáma se vysypává vápnem.

- Základní podmínkou pohřbení je, že se jedná o zájmové zvíře (vlastníkem je občan a nikoli právnická ani fyzická osoba).

- Zahrabání na jiném než vlastním pozemku není povoleno a může být postihováno vysokou pokutou.