Ujistil zároveň, že končí dlouholetý „válečný stav" mezi radnicemi městských částí a Ropidem. Nahradit ho má diskuse a spolupráce. Novopečený ředitel ale zároveň připustil, že jistá optimalizace povrchové hromadné dopravy bude v dohledné době nutná.

Pro změnu o potřebě racionalizace hovoří náměstek primátorky pro dopravu a Tomčíkův stranický kolega Petr Dolínek (ČSSD). Co lze očekávat?

Avizované změny a následné protesty

První na řadu mají přijít tramvaje, pak autobusy. A to nejen v okolí nových stanic metra, ale v celé Praze. Tomčík odhaduje, že po konci prázdnin Ropid odstartuje „transparentní" přepravní průzkumy a až na jejich základě začne jednání.

Takto zásadní informace se k Pražanům donesla letos v druhé polovině ledna. Jen tři měsíce poté se měla „velká dopravní revoluce" v reálu odehrát. V souvislosti se spuštěním nových stanic metra A do provozu. Změny byly ale už v lednu detailně připraveny a radnice dotčených městských částí tudíž dostaly jen minimum času se k nim vyjádřit, připomínkovat je a navrhnout vlastní alternativy. O samotných cestujících nemluvě.

Následovala pochopitelná vlna nevole, vznikaly petice (například za zachování stávající trasy tramvaje číslo 18) a nakonec celý projekt z dílny tehdejšího vedení organizátora pražské MHD organizace Ropid z větší části zkrachoval. Jízdní řády tramvají a autobusů doznaly jen dílčích změn v okolí nových stanic metra. Jenže oné „velké dopravní revoluci" se Pražané stejně nakonec nevyhnou. Otázkou je kdy a za jakých podmínek.

"Dopravní revoluce" podruhé

„Racionalizace MHD bude hlavním úkolem nového ředitele organizace Ropid Petra Tomčíka," zmínil tento týden náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínkek (ČSSD) s dovětkem: „aby co nejlépe sloužila potřebám Pražanů a zároveň byla v souladu s rozvojem metropole." Půjde tedy pravděpodobně o přípravu celoměstských změn přibližně ve výše zmíněném formátu. Jaký bude po konci prázdnin, na podzim, nebo ke konci roku rozdíl oproti letošnímu dubnu?

Podle Tomčíka se zřejmě v září „rozjede" přepravní průzkum, po jeho vyhodnocení pak otevřená jednání s radnicemi městských částí a také s veřejností, respektive se samotnými cestujícími. „Nebudeme dělat žádné tajnosti. Je potřeba postupovat podle objektivních podkladů a podnětů od cestujících a radnic, nutné je komunikovat," ujistil Tomčík.

Změny se prý jistě dotknou v prvním sledu tramvají, poté autobusů. Podle nového ředitele však nemusí jít nutně o nabourání celého stávajícího systému, k čemuž podle mnohých dopravních expertů spěly chystané dubnové změny. „V konečném důsledku mohly mnoho lidí odradit od cestování hromadnou dopravou," zhodnotil například Jan Spousta z Centra dopravního výzkumu.

Správná volba pro Prahu, nebo nikoliv?

Praha ovšem potřebuje přesný opak proto, aby nebylo nutné radikálně redukovat spoje. Po zlevnění ročního předplatného kuponu o 1100 korun (na 3650 korun - pozn. red.), který si už zakoupilo 20 tisíc lidí, totiž bude na MHD tratit odhadem 400 milionů korun.

Větší počet cestujících v MHD chce město „nahnat" i cestovným zdarma pro doprovod dětí mladších tří let a také pro psy. „Chceme, aby na krátkých cestách v rámci městských částí nebo v rámci víkendu rodiče používali MHD," vysvětlil Dolínek.

Pokud Praze záměr zvýšit počet cestujících skutečně vyjde, bude muset přidat další stovky milionů na posílení dopravy. Úkolu „racionalizovat a optimalizovat" pražskou MHD se tedy Tomčík nevyhne v žádném případě.

Co slíbil nový ředitel Ropid?
 Je nutné stabilizovat sítě linkového vedení v Praze, její přizpůsobení skutečným potřebám cestujících na základě objektivních podkladů a otevřenější komunikace s městskými částmi, městy i obcemi včetně širšího zapojení veřejnosti. Zároveň je potřeba dokončit nastartovaný proces sjednocování dopravního systému Prahy a Středočeského kraje a také pracovat na nastavení nových dlouhodobých smluv s dopravci, kterým současné smlouvy končí v roce 2019," vyjmenoval nový ředitel Ropid Petr Tomčík.

„Hlavním úkolem nového ředitele Ropid bude racionalizace městské hromadné dopravy tak, aby co nejlépe sloužila potřebám Pražanů a zároveň byla v souladu s rozvojem metropole. Mezi dílčí úkoly potom patří například větší zapojení železnice," vzkázal náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Ropid je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, která se stará o systém Pražské integrované dopravy, do kterého je zapojeno 17 dopravců, 2 kraje, cca 350 měst a obcí. Do systému PID je zapojeno 387 linek (z toho 3 linky metra, 31 linek tramvají, 34 linek železnice, 313 linek autobusů, 5 přívozů a 1 lanová dráha), které za rok přepraví cca 1,3 miliardy cestujících.

Ropid řeší smluvní zajištění celého systému, tarifní propojení různých druhů dopravy a dopravců, dopravní plánování sítě veřejné dopravy na území Prahy a zhruba třetiny území Středočeského kraje. Ropid také dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb, zajišťuje technickou podporu pro jednotný odbavovací systém nebo řeší jednotné informování cestujících o integrovaném systému. Aktuálním cílem je dokončení procesu sjednocení veřejné dopravy v Praze a v celém Středočeském kraji.