Většina nádraží leží na území Vinohrad, paradoxně se ale z této čtvrti nedá na „hlavák“ rozumně dostat. Někteří cestující proto riskují cestu kolem magistrály, kde chybí řádný chodník. To se má změnit. „Nově vybudujeme lávku podél ulice Legerova propojující hlavní nádraží a Vrchlického sady s křižovatkou ulic Legerova a Vinohradská. Ústit bude na začátku mostu nad tunely,“ osvětlil mluvčí Správy dopravní železniční cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Prodloužení podchodu 

Zamýšlená přeměna by měla pomoci i lidem pokračujícím na Žižkov a studentům Vysoké školy ekonomické. Právě oni často využívají ke zkrácení cesty na Churchillovo náměstí poslední nástupiště a nebezpečné přebíhání kolejí.

SŽDC má v plánu změnu v severní části nádraží prodlouží podchod až na náměstí. Nástupiště 5 až 7 jsou nejnovější, z roku 1994. Od té doby ale značně sešla. Správa železnic je chce spolu s obnovou i vizuálně sjednotit se staršími čtyřmi perony.

Modernizace trati

Zároveň zruší dělení na sever a jih. Nově vzniknou pro lepší orientaci cestujících zóny podle abecedy. Všechny tři části přeměny by měly vyjít na 700 milionů korun. SŽDC má v plánu pro-jektování skončit v dubnu příštího roku. O rok později se začne stavět. Stavba potrvá zhruba tři roky, musí se totiž brát ohledy na provoz vlaků a koordinovat výluky i s dalšími velkými stavbami na pražské železnici. Čtyři miliardy investuje SŽDC také do modernizace trati mezi Prahou a Nymburkem. Součástí je i proměna vysočanského nádraží. Ta vyjde na 142 milionů a začne se v roce 2019.

Cestující se dočkají většího pohodlí díky stavbě tří nových zastřešených peronů, na něž povedou eskalátory a výtahy. A nejen to. „Všech-na nástupiště propojíme roz-šířeným podchodem, který zároveň spojí ulice Paříkova a Podnádražní s ulicí U Vinných sklepů,“ řekl Illiaš. Ze stávajícího podchodu zůstane vstupní portál, který se stane součástí nové fasády odbavovací haly. V ní se cestující dočkají čekárny a veřejných toalet. Na řadu ale přijdou i smělejší plány. Metropolitní plán totiž kvůli lepšímu propojení MHD a železnice počítá se vznikem hned s dvaceti nových zastávek do třiceti let.

Železnice v Praze. Infografika.