Hřibovi jde o dojednané výměny areálů škol a sportovišť za hasičské zbrojnice, policejní služebny a další nemovitosti v majetku města. Město je podle primátora připravilo v červnu 2016, ale byly na příkaz premiéra "plošně zastaveny kvůli Letňanům". "Navrhuji proto, abyste dal pokyn ředitelce ÚZSVM Kateřině Arajmu ke spuštění dlouho připravovaných majetkových směn a vzájemně jsme mohli nalézt majetek, který je možné směnit a pomůže oběma stranám k řešení jejich strategických záměrů," vyzval primátor Babiše.

Premiér dříve uvedl, že směny neblokuje. "Pan primátor má ode mě od července vícero dopisů, tak ať se obtěžuje na ně odpovědět," napsal dnes Babiš v textové zprávě ČTK na žádost o vyjádření ke Hřibově výzvě. Vedení města je ochotné uvolnit pozemky pro vládní čtvrť v Letňanech za předpokladu, že stát dostaví pražský vnější dálniční okruh, přispěje na vnitřní okruh a postaví nemocnici.

Babiš v červenci Hřibovi napsal, že stát s financováním výstavby vnějšího okruhu počítá, pro vnitřní okruh se nabízí forma projektu spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) a místo nemocnice preferuje traumacentrum.

Hrozí, že cenové posudky propadnou

Primátor v dopisu také uvedl, že v případě dalšího zdržení propadnou cenové posudky nemovitostí, což by celý proces zdrželo o dalších několik desítek měsíců až let. ÚZSVM tím navíc podle něj porušuje občanský zákoník. Primátor dodal, že by se členové vlády a pražské rady měli sejít ke konstruktivnímu jednání namísto vyměňování dopisů.

Hřib napsal i to, že by město uvítalo, kdyby mu ÚZSVM směnil či prodal pozemky zahrádkářské kolonie Na Balkáně tak, aby magistrát mohl zajistit její zachování. Vedení města se nebrání ani bezplatnému převzetí chátrajících karlínských kasáren a rádo by jednalo o dalších prázdných budovách v majetku státu, dodal primátor.

Babiš by rád od města získal pozemky v Letňanech, kde by chtěl postavil areál pro tisíce státních úředníků. Na plánu se s vedením Prahy dlouhodobě nemůže shodnout, Hřib opakovaně uvedl, že v Letňanech nechce "úřednické ghetto" a že před dalším jednáním požaduje splnění několika podmínek. Kromě nyní uvedeného odblokování majetkových změn jde o dostavbu vnějšího okruhu, příspěvek státu 60 miliard korun na dostavbu vnitřního a stavbu nové nemocnice v Letňanech.