„Všem handicapovaným tato služba v případě potřeby velmi usnadní život. Je to nejen dobře promyšlený, ale především užitečný projekt,“ pronesla starostka městské části Praha 17 Jitka Synková.

Služba funguje při výlukách či haváriích delších než pět hodin. Jediné, co musí zájemce učinit, je jednorázová registrace prostřednictvím formuláře. „A pak už stačí v případě mimořádně události odpovědět na naši výzvu a balenou vodu si domů objednat,“ řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Kvalita vody je kontrolována

Vodu klientovi donesou zástupci městské části, Červeného kříže nebo jiné pověřené organizace domů ve dvoulitrových baleních. Do fóliových pytlíků se voda balí přímo v úpravně vody Káraný.

Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Kvalita vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

Z velkých městských částí zatím není do projektu zapojena Praha 1, 9, 10 a 11.