Diskuse nad posudkem EIA, tedy posudkem vlivu rozšíření skládky na životní prostředí a zdraví, trvala několik hodin a sešlo se na ní přes sedm desítek lidí. Na většině znich bylo potleskem ivystoupením znát, že srozšířením skládky odalší, 26.etapu nesouhlasí.

„Když zafouká vítr, mám igelitové tašky a sáčky ze skládky na zahradě. Životní prostředí se nám tu zhoršuje od doby, kdy začala být zavážena kobyliská pískovna. Byl bych rád, kdyby soukromá firma skládkování ukončila a odešla,“ uvedl vdiskusi nad dokumentací mimo jiné František Michek, který bydlí vsousedství skládky. „Navíc nám zahrady ničí hejna ptáků, kteří létají na skládku nebo zní. Jejich výkaly jsou všude na zemi a na fasádách,“ dodal místní obyvatel Ladislav Stárek. „Jeden zdůvodů, proč se skládkou nesouhlasím je ten, že všechny nezávislé posudky iposudky soukromé firmy hovoří jasně otom, že skládka má negativní vliv na životní prostředí,“ řekl za občanské sdružení Pro Ďáblice JaroslavFlek.

Výhrady proti skládkování měli na projednávání také členové komise životního prostředí Městské části Praha– Ďáblice. „Vsoučasné době se vĎáblicích kumuluje řada vlivů výrazně zhoršující životní prostředí. Mezi ně kromě skládky patří také jedna znejvytíženějších dálnic vrepublice, letiště vokolních částech Prahy, doprava spojená sobchodním centrem vLetňanech nebo připravované rozšíření ruzyňského letiště,“ popsal jeden zdůvodů, proč Praha 8odmítá rozšíření skládky, předseda komise Miloš Růžička.

Zpracovatelé posudku a dokumentace EIA na veřejném slyšení uvedli, že závěry institucí státní správy isamosprávy, které rozšíření posuzovaly, říkají, že rozšíření skládky bude mít na životní prostředí za současné situace minimální vliv. „Nový záměr odpovídá současnému provozu skládky a na území nevnáší nové vlivy znečištění nebo hluku. Změna se navíc odehrává vrámci stávajícího oploceného areálu skládky,“ shrnul závěry institucí, které se vposudku EIA vyjadřovali, zpracovatel dokumentace AlexandrMertl.

Podle vlastníka skládky společnosti .A. S. A. rozšíření kopíruje velkou poptávku Prahy po skládkování. Ato ipřes fakt, že ďáblická skládka je co do ceny tuny uloženého odpadu, tedy 1500 korun, nejdražší vČeské republice. „Poptávka po skládkování vĎáblicích je obrovská a my se snažíme využít prostoru, vněmž skládkování umožňuje současný územní plán,“ uvedl kveřejnosti provozní ředitel .A. S. A. Pavel Tomášek.

Vbudoucnu by územní plán mohl skládkování umožnit také rozšíření směrem na Březiněves, která již podala podnět na jeho změnu. Podle magistrátu se ale změna územního plánu bude projednávat nejdříve vzimě roku 2008.

Jak vypadá ďáblická skládka

Trvá od roku 1993.Vsoučasné době má dvě etapy scelkem 25sektory. Odpad se naváží do třech sektorů, první etapa byla ukončena a rekultivována. .A. S. A. nyní usiluje o26.etapu, která by měla mít 0,9hektaru západním směrem. Na ni by mělo během jednoho roku být vyvezeno až 290tisíc metrů krychlových odpadu, tedy 350tisíc tun. Záměr by zasáhl ido etapy 24a 25, kam by byla navezena část plánovaných tun odpadu. Praha– Březiněves již magistrátu podala podnět na změnu územního plánu, která by umožnila společnosti .A. S. A. ucházet se otřetí etapu skládkování.