Nástupce dosavadního děkana Jana Banouta působí jako řádný profesor v suchdolském kampusu od roku 2012. Přednáší pro studenty magisterských programů v oborech etnobotanika, agrolesnictví, tropické zemědělství a udržitelný rozvoj.

Zkušený vědec ovládá šest jazyků a pracoval na výzkumných projektech v Namibii, Senegalu, Togu, Číně či Ekvádoru. Zaměřoval se při tom na udržitelné zemědělství nebo rozvoj venkova.

„Největší dopad na vědu a společnost měla moje desetiletá práce v oblasti pěstování konopí. Poprvé se nám podařilo vytvořit model výnosového potenciálu nelegálně pěstovaného konopí pomocí metod převládajících v tomto odvětví,“ prohlásil „tropický agronom“, podle kterého se jeho bádání o konopí promítlo do soudnictví řady rozvinutých zemí.

Velká zelená zeď

Nastupující děkan Fakulty tropického zemědělství spolupracuje na projektu „Velká zelená zeď“, který bývá označován jako „nejambicióznější zalesňovací iniciativa na světě“. Začala v roce 2007 z podnětu Africké unie a počítá s vytvořením přirozené bariéry proti rozšiřující se Sahaře do roku 2030.

Profesor van Damme chce motivovat své kolegy k hojné publikační činnosti a zároveň zintenzivnit zveřejňování jejich práce v médiích. Ve snaze o lákání zahraničních výzkumníků hodlá navazovat na svého předchůdce Jana Banouta.

„Praha má potenciál stát se centrem Evropy pro vzdělávání a výzkum v oblasti tropického zemědělství,“ poznamenal Banout. Podařilo se mu transformovat někdejší Institut tropického zemědělství v samostatnou fakultu ČZU, což je v evropském kontextu unikátní.