„Vodní prostup Rokytka patří mezi největší cyklistické akce v posledních letech a je výjimečná svým rozsahem. Kromě trasy pro cyklisty se upravilo i koryto řeky a opravily se ochranné a opěrné zdi. Jedná se o investici za 48 milionů korun," uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro dopravu.

| Video: Youtube

"Rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury je totiž z dlouhodobého hlediska logickou volbou pro moderní evropskou metropoli. Proto do aktivní dopravy investujeme s TSK víc než kdy v dřív. Pro představu – letos 170 milionů korun, loni 121 milionů. V roce 2017 to bylo jen 17 milionů,“ doplnil.

„Výstavbou dochází k napřímení trasy a odpadá nebezpečné místo, na němž se cyklisté museli na úzkém chodníku při prudkém sjezdu do podchodu otáčet o 180 stupňů a docházelo zde k pádům,“ vysvětlil generální ředitel TSK Jozef Sinčák, jenž doplnil, že úprava koryta říčky Rokytky napomůže lepšímu průtoku v rámci prevence při možných lokálních povodních.