Spolek AutoMat a několik místních občanů vede spor se silničním správním úřadem městské části už od roku 2016. Tehdy se úřad současně se zavedením zóny placeného stání pokusil o zrušení části cykloobousměrek.

Od té doby se opakuje stejný scénář: úřad vydá opatření obecné povahy odstraňující některé cykloobousměrky, to je aktivisty soudně napadeno, soud jej z formálních důvodů zruší, načež úřad vydá opatření nové, ve kterém základní požadavek na zachování cykloobousměrek v rozsahu platném v letech 2012-16 opět ignoruje. 

Cykloobousměrky v Karlíně - mapa.Zdroj: MČ Praha 8

Tentokrát ale vše zašlo trochu daleko. Úřad se podle spolku pokusil vyhnout připomínkám občanů tím, že opatření v červenci 2020 vydal jako dočasné. Dle rozsudku ale i dočasné opatření musí být dostatečně odůvodněno, což silniční správní úřad městské části opět nedokázal, tvrdí Automat. Podle zdroje z radnice ale spolek podal námitku na podjatost úřadu MČ P8, takže se stále čeká na rozhodnutí magistrátu a mezitím vydala Praha 8 dotčenou přechodnou úpravu. Chybou však bylo, že nebyla řádně zdůvodněná.

Skupiny běžců v Karlíně překážejí chodcům.
Potíže v Karlíně. Skupiny běžců na chodníku se proplétají mezi chodci

Předchozí soudní rozhodnutí ponechávala městské části lhůtu na náhradu zrušeného opatření obecné povahy (OOP) jiným. Nyní je situace odlišná a od pátku 20. 11. 2020 tak neplatí žádné OOP, které by vymezovalo zóny placeného stání. Značky modrých zón a zrušené cykloobousměrky jsou tak vyznačeny bez právního důvodu. Rozsudek si můžete přečíst zde.

Parkování zdarma?

Zpoplatnění parkování v karlínských ulicích je tak nyní patrně právně nevymahatelné.“Přestože nám soudy opakovaně dávaly za pravdu, silniční správní úřad Prahy 8 tvrdošíjně pokračoval ve vydávání opatření, která cykloobousměrky bezdůvodně odstraňovala. To nakonec vedlo k rozhodnutí soudu, které zneplatnilo i modré zóny, což nebylo naším cílem. Kdyby silniční správní úřad účelově nespojil zavedení zón a rušení cykloobousměrek, tento problém by vůbec nenastal,” komentoval poslední rozhodnutí soudu Vratislav Filler ze spolku AutoMat v tiskové zprávě rozeslané v pondělí.

Podle odboru dopravy není možné oddělit značky placených zón a cykloobousměrky, jelikož fungují společně, odstranění jedné (např. jednosměrky) znemožňuje jinou (parkování po obou stranách ulice, například).

Cyklopruh v Jeremiášově ulici.
V metropoli se cyklostezkám daří. Letos jich vzniklo nejvíce v historii

To vše by samozřejmě pro městskou část Praha 8 byla obrovská lapálie. Proto místní odbor dopravy coby silniční správní úřad okamžitě zareagoval, a vydal další opatření obecné povahy. To se samozřejmě týká výše dotčených věcí a podle mluvčího městské části Martina Šalka již obsahuje důkladné odůvodnění.

"Z důvodu nebezpečí z prodlení nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce, k čemuž došlo dnes. Takže zneplatnění zón placeného stání v tuto chvíli nehrozí," podotkl mluvčí.

Bohatá diskuse

Na facebookové stránky zabývající se Karlínem a Libní neopomněl tiskovou zprávu AutoMatu během úterka vyvěsit Vít Masare, další z lidí spojených s hnutím AutoMat a možná budoucí šéf pražské organizace Strany zelených. Pod příspěvkem se samozřejmě rozpoutala bohatá diskuze.

Většina příspěvků se týkala klasického městského sporu, jestli cyklista=zlo nebo automobil=zlo, ale část lidí se začala pídit i po možnosti vrácení peněz za parkovací oprávnění či jak to je třeba s fialovými zónami. Vratislav Filler zde večer pro doplnění informoval o nově vydaném opatření městské části, aby lidé nepodlehli klamné iluzi, že by nakonec mohli parkovat zdarma.

Z natáčení filmu o Václavu Havlovi.
VIDEO: Opilý Havel se dobýval do zavřené vinárny v Karlíně. Nevyšlo to