Nová kombinovaná cyklostezka a cyklotrasa ze Záběhlic až k vodní nádrži Hostivař. Začne se stavět ještě tento měsíc. Podle předsedkyně Komise pro cyklistickou dopravu hlavního města Prahy a zastupitelky Moniky Krobové Hášové by tento zhruba desetikilometrový „příspěvek" k rozvoji pražské cyklodopravy měl být hotov už letos o prázdninách. Navíc se slovy Hášové pracuje na přípravě projektu sdílení kol, tak zvaného bikesharingu. Asi tisícovka kol by měla být k dispozici zaregistrovaným Pražanům na sto padesáti stanovištích po celé Praze přibližně do poloviny roku 2016. Předpokládaný roční poplatek by se měl pohybovat kolem pěti set korun.

Například viceprezident Evropské cyklistické federace Daniel Mourek ve svém otevřeném dopise primátoru Tomáši Hudečkovi připomíná, že „nejméně v uplynulých třech letech je rozvoj cyklodopravy v Praze příliš pomalý, zcela nekoncepční a neodpovídající sílícímu trendu obliby cyklistiky mezi Pražany."

„Za poslední dva až tři roky se zdvojnásobil počet lidí, kteří se po Praze vedle auta a MHD pohybují pravidelně také na jízdním kole. Bicykl používá jako dopravní prostředek 120 tisíc lidí. V sezóně jezdí alespoň jednou týdně dokonce 200 tisíc obyvatel hlavního města." Tak zní zásadní závěr průzkumu agentury GfK, zpracovaného vloni pro pražský magistrát. Sílící obliba cyklistiky však podle některých zainteresovaných organizací není ze strany města dostatečně reflektována.

Pouhé gesto?

Fakt, že Praha se letos v únoru přidružila k Asociaci cykloměst České republiky zatím vesměs vnímají jako pouhé gesto. Například pro Evropskou cyklistickou federaci (ECF), či občanské iniciativy Auto*mat, Prahou na kole a Cyklisté sobě prý nejsou příliš přesvědčivé ani poslední aktivity magistrátu v podobě aktuálního zahájení dostavby úseku kombinované cyklostezky a cyklotrasy ze Záběhlic k hostivařské přehradě. Ta je součástí budoucí páteřní cyklotrasy A23, vedoucí převážně údolím Botiče z Výtoně přes Vršovice, Michli, Záběhlice, Hostivař, Petrovice, Křeslice až na Újezd.

Ani iniciativa pražské zastupitelky a šéfky magistrátní Komise pro cyklistickou dopravu Moniky Krobové Hášové oprášit a do roka a půl realizovat projekt sdílení kol, tak zvaného bikesharingu výše zmíněné spolky prý zatím nepřesvědčila o jakémsi návratu ke koncepci rozvoje pražské cyklodopravy.

Koncepce a rozpočet…

„Obecně vítáme a podporujeme přistoupení Prahy k Asociaci cykloměst, zároveň jsme ale nespokojeni se současným stavem podpory cyklistické dopravy v Praze za poslední dva až tři roky," sdělil například nedávno v otevřeném dopise, adresovaném primátoru Tomáši Hudečkovi viceprezident ECF Daniel Macourek, který zároveň připomněl, že cyklistů v Praze za uplynulých pět let exponenciálně přibylo. To ostatně dokládá i výše citovaný průzkum agentury GfK.

„Zlepšování podmínek pro jízdu na kole je vůči tomuto trendu neadekvátně pomalé a probíhá zcela nekoncepčním způsobem. Rozpočet na cyklistiku je dlouhodobě nedostatečný, realizace ucelené sítě cyklotras včetně dořešení konkrétních průjezdů v centru města je stále v nedohlednu," upozornil kriticky Macourek. Nezamlouvá se mu prý ani to, že „stále chybí aktualizovaná mapa cyklotras v Praze." Internetová prezentace podle něj nebyla aktualizována několik let.

Také občanská iniciativa Prahou na kole zmiňuje, že hlavní město v rozvoji cyklodopravy zaostává. Vyplývá to prý i z cyklistické ročenky 2013, rozdávané nedávno na konferenci u příležitosti přidružení Prahy k Asociaci cykloměst. I když přiznává, že například primátor Hudeček to myslí s rozvojem cyklodopravy v Praze vážně, zároveň konstatuje, že „investiční příprava stojí a loňské akce budou hotové až letos."

„Dodělávají se staré záměry, zahájené před rokem 2011. Je to důsledek postupného rozkladu podpory cyklodopravy v letech 2011 až 2012," zmiňují zástupci iniciativy s tím, že na magistrátu prý došlo „k tichému pohřbení koncepce rozvoje cyklistiky z roku 2010. „Podpora pražské cyklodopravy je na tom v roce 2014 skoro hůř než o čtyři roky dříve," varuje iniciativa.

Praha se zavázala, že bude podporovat cyklisty.
Kliknutím na obrázek si ho zvětšíte.

Výše zmíněná vyjádření může dokreslovat i poznámka národního cyklokoordinátora Jaroslava Martínka, pronesená na téže konferenci: „Do Asociace cykloměst vstupují nemocná města jako Praha Olomouc, Kroměříž, Moravská Třebová, Dvůr Králové, Zlín a další, aby se podílela na postupné změně vnímání cyklodopravy v rámci celé republiky."

Praha krátce po vstupu do Asociace cykloměst přes veškeré výtky ústy primátora Tomáše Hudečka deklarovala, že se stane zásadní silou při společném prosazování změn v legislativě pro rozvoj a užívání cyklistické dopravy. V rámci Asociace prý zvolí také koordinovaný postup při budování cyklostezek národního a evropského významu.

Zmiňovaná koncepce rozvoje cykodopravy z roku 2010 prý pod stůl nespadla. „S cyklodopravou pro příště musíme počítat při jakýchkoli přestavbách s výstavbách pozemních komunikací," zdůraznil Hudeček.

„Uvědomujeme si, že podíl cyklistické dopravy v Praze na přepravním výkonu od roku 2002 narostl téměř sedmkrát. To je jasným ukazatelem, že chuť jezdit na kole mezi obyvateli Prahy je. Naším cílem proto je budovat v hlavním městě komplexní dopravní systém, takový, který obyvatelům města umožní využívat ten druh dopravy, který chtějí. V oblasti cyklistiky to znamená především úpravy zajišťující bezpečnost cyklistů," vzkázal náměstek primátora Jiří Nouza.

Čtěte také: Stezky, co nikam nevedou, a nápady, co někam povedou

Co Praze vytýká ECF? (z dopisu pražskému primátorovi)Koncepce rozvoje cyklistické dopravy z roku 2010 nebyla dopracována do podoby akčního plánu stanovujícího jasné kroky po jednotlivých letech. Stávající znění Koncepce je příliš vágní na to, aby bylo možné vůbec zhodnotit, zda Praha vůbec směřuje k dosažení cílů v ní deklarovaných (5 až 7procentní podíl cyklodopravy v sezóně v roce 2020).

Neexistuje pasport cyklotras a zhodnocení jejich kvality a atraktivity, nejsou rozpracovány prioritní směry v infrastruktuře a stanovena prioritní doplnění sítě, není určena priorita při odstraňování problémových míst, není stanoven dlouhodobý plán investic. Existuje dvojkolejnost vedení rozvoje cyklodopravy v podobě oddělení pro bezmotorovou dopravu a komise pro cyklistickou dopravu, přičemž ani jeden z těchto subjektů v současnosti nepostupuje koncepčním způsobem.

Dopravní investice tvoří v rozpočtu na rok 2014 17,8 miliardy korun, částka na investice do cyklodopravy (30 milionů korun, dodatečně ponížena na 25 milionů korun) tak tvoří jen 0,17 procenta dopravních kapitol. Podle Integrovaného pražského programu snižování emisí z roku 2010 je k dostavbě systému páteřních a hlavních cyklotras investovat zhruba 1,3 miliardy korun. Koncepce rozvoje cyklodopravy předpokládá dokončení systému cyklotras v roce 2020. Vzhledem ke skluzu to znamená investovat zhruba 200 mil. Kč ročně, tedy osminásobek současné částky.

Míra připravenosti nových záměrů je minimální, v letech 2011 až 2014 v zásadě dobíhaly akce zahájené už dříve. V současnosti není připravenost na akce, které by byly pro zlepšení podmínek pro jízdu na kole v Praze zásadní, lze předpokládat, že samotné opětovné rozeběhnutí výstavby cyklistické infrastruktury potrvá za současných podmínek několik let.

Propagace cyklodopravy a osvěta je ze strany města prakticky nulová. Propagaci a osvětu cyklodopravy v současnosti suplují aktivity iniciativ jako je Auto*Mat (Do práce na kole http://dopracenakole.net) , Prahou na kole (cyklistická etiketa http://prahounakole.cz/etiketa/) a další.

Zdroj: Dopis viceprezidenta ECF primátoru hlavního města

Čtěte také: Do poloviny roku 2016 budou Pražané sdílet tisícovku kol