Počty cyklistů jsou ovlivněny zmíněnou pandemií covidu. "Posílil zájem o sportovní aktivity na čerstvém vzduchu, narostly prodeje bicyklů, lidé se báli kvůli šíření nákazy cestovat hromadnou dopravou," píše se v dokumentu.

Na nejvytíženější trase A2 v Povltavské ulici sčítač nedaleko Trojského zámku zaznamenal 426 843 cyklistů. To je meziroční nárůst o více než 80 procent. Oproti předloňsku o téměř polovinu více cyklistů projelo také na A2 na křížení ulic Vltavanů a U kina v Modřanech. Sčítače tu ukázaly 417 486 přejezdů. Obě místa drží prvenství také v nejvyšším denním průjezdu, a to 5978, respektive 5048 cyklistů.

K největšímu nárůstu cyklistů, a to o 136 procent, došlo v loňském roce na trase A23 v cyklopruzích u Vršovického nádraží, který využilo 247 945 lidí. Nejvíce lidé po Praze jezdili v období od dubna do července.

Nová lávka i cyklopruhy

V loňském roce se pro cyklisty a pěší otevřela nová Trojská lávka, která nahradila tu původní, která se na konci roku 2017 zřítila. Další významnou stavbou bylo vybudování podjezdu na cyklostezce A26 pod mostem v Čuprově ulici. Cyklopruhy vznikly mj. v Husitské, Kamýcké nebo Bucharově ulici. Obousměrný provoz byl cyklistům umožněn například v některých ulicích Prahy 5 a 6.

V hlavním městě bylo k 31. prosinci 2020 celkem 520 kilometrů značených cyklotras, z nichž 200 kilometrů vede odděleně od automobilové dopravy. V ulicích je také 34,1 kilometru tzv. cyklopiktokoridorů, kde jsou řidiči speciálními znaky na silnici upozorňováni na zvýšený počet cyklistů. Cykloobousměrky jsou zavedeny ve 173 ulicích a rozmístěno je po Praze 4083 stojanů na kola.