Drážní promenáda vznikne na dvoukolejné benešovské trati, na které po 150 letech své existence v prosinci tohoto roku definitivně skončí železniční provoz díky přeložce a modernizaci trati.

Je to výhra pro všechny

V první etapě se chystá realizace hlavní části promenády v délce přes čtyři kilometry mezi ulicemi U Seřadiště a Dolínecká spolu s přístupy a vybranými navazujícími prostranstvími liniového parku. V dalších etapách se předpokládá přímé napojení až po železniční stanici Praha-Vršovice a realizace dalších částí parku.

„Získáme nová bezbariérová místa pro setkávání a společenské a kulturní aktivity pro všechny bez rozdílu věku a možností pohybu. Promenáda naváže na existující síť ulic a na současné stezky a cesty, ve Vršovicích například podél Botiče. Pražanům nabídne dostatek místa pro vycházku, jízdu na kole nebo bruslích mimo silniční provoz. Je to výhra pro všechny,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

„Projekt v sobě snoubí respekt k historické stopě původního železničního využití se soudobou architekturou veřejného prostranství. Bezpochyby se stane novou páteří veřejného života v městské části a oblíbeným cílem pro Pražany, s nadsázkou jí proto říkáme „Nová pražská High Line“. Trasa promenády vede i územím, kde předpokládáme novou výstavbu," připojil náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Tato "páteř" by měla vypadat následovně: Jeden pás o šířce čtyři metry bude rozdělený do dvou pruhů a umožní pohodlné cestování rychlejším cyklistům a bruslařům v obou směrech. Druhý směrově smíšený pás bude věnovaný chodcům. Jeho šířka bude 3.2 metru a od rychlého cyklistického pásu jej bude podle konkrétního místa dělit necelý metr zeleného pásu, tartanu nebo původní koleje. Podél vnějších stran bude souběžná síť doplňkových nezpevněných pěšin a cest pro chůzi či běh na měkčím povrchu.

Historický most projde rekonstrukcí

„Promenáda má působit velkoryse, klidně a minimalisticky, z hlediska orientace intuitivně a přehledně. Má být soudobá a současně se přitom odkazovat na železniční minulost – základními materiály jsou světlý beton, rezavě probarvený asfalt, štěrk a korodovaná ocel. Veřejné osvětlení vlastní promenády je umístěno na převěsech mezi stožáry, se kterými společně rámují volný prostor promenády a jeho kontinuální plynutí územím," řekl hlavní architekt a koordinátor akce Tomáš Cach.

„Vše je navrženo s důrazem na přírodní hodnoty a udržitelnost, základem je ochrana hodnotných prvků, krajinných, architektonických i technických. V liniovém parku je ponechán prostor pro přírodu v přirozených formách, stávající krajinné prvky jsou doplněny novými, utváří se propojený systém městské krajiny," doplnily Lucie Vogelová a Zuzana Štemberová z ateliéru Terra Florida, krajinářští architekti.

Součástí záměru je rekonstrukce historického mostu a tři nové lávky. „Lávky jsou na trase drážní promenády navlečeny jako korálky na niti. Jejich styl je minimalistický. Povrch konstrukce lávek je tvořen patinující ocelí," dodal architekt mostů Petr Tej.

„Momentálně jsme ve fázi hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí, který vychází z představené studie. Plán je v příštím roce získat územní rozhodnutí, v roce 2022 stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a zahájit stavbu. Nejpozději v roce 2024 by měli Pražané moci začít využívat zelenou bezmotorovou páteř území Prahy 10,“ uzavřel Scheinherr.