Počet provozovaných jaderných reaktorů v Česku se tak v budoucnu zaokrouhlí na rovných deset. Kromě reaktorů VR-1 a VR-2 se jedná také o dva výzkumné reaktory Centra výzkumu v Řeži a šest jaderných reaktorů, které ve dvou jaderných elektrárnách provozuje ČEZ.

„Naše jaderné reaktory patří k naprosto unikátním školním zařízením, díky kterým můžeme připravovat odborníky pro oblast jaderného výzkumu. Pomáhá nám také získávat zájem zahraničních studentů. Jsme jednou z mála univerzit na světě, která provozuje jak štěpný jaderný reaktor VR-1 Vrabec, tak také fúzní jaderný reaktor – tokamak Golem. A nyní se blíží okamžik, kdy budeme mít hned dva štěpné reaktory,“ zdůraznil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Dlouhá příprava

Nový reaktor bude sice stejně jako VR-1 sloužit především pro výuku, nicméně i na něm budou probíhat výzkumné projekty. Vědci se na reaktoru VR-1 zaměřují hlavně na výzkum v oblasti reaktorové a neutronové fyziky nebo bezpečnosti jaderných zařízení. Využívají ho také pro nedestrukční analýzu různých vzorků – zkoumali například tibetskou medicínu či mamutí kosti.

„Výstavbu druhého školního štěpného jaderného reaktoru připravujeme už od roku 2014. Povolením k výstavbě se nyní dostáváme do finální fáze a věříme, že pokud vše půjde dobře, budeme moci nový reaktor začít uvádět do provozu už koncem letošního roku,“ upřesnil děkan FJFI Václav Čuba.

Ocelovou nádobu reaktoru, ve které bude štěpná reakce probíhat, vyrobila pro FJFI skupina Witkowitz. Už čtyři roky má přitom fakulta v reaktorové hale připravené palivo pro nový reaktor. To dorazilo do pražské Troji už v roce 2018 z finské Aalto University.

„Výkon reaktoru je tak nízký, že nehrozí prakticky žádné riziko. Nejen naši studenti, ale i pracovníci elektráren, hasiči či třeba osádky jaderných ponorek k nám jezdí na kurzy, aby viděli, jak reaktor funguje a vyzkoušeli si, jak reaguje na různé zásahy obsluhy,“ dodal šéf Katedry jaderných reaktorů Jan Rataj.

Harmonogram přípravy reaktoru VR-2 na FJFI
2014 zahájení projektu
2018 transport paliva
2020 rozhodnutí o umístění
2022 rozhodnutí o výstavbě a výstavba
2022 uvádění do provozu

Historie jaderného výzkumu v Česku (v kontextu hlavních událostí ve světě)
1942 první jaderný reaktor v americkém Chicagu
1945 první reaktory v Kanadě a Sovětském svazu
1954 první jaderná elektrárna v Sovětském svazu (Obninsk)
1955 mezivládní dohodou o jaderném výzkumu mezi Československem a bývalým Sovětským svazem
založení Ústavu jaderné fyziky
zahájení výuky Fakulty technické a jaderné fyziky Univerzity Karlovy (dnes Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)
1957 založení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA)
zahájení provozu prvního jaderného reaktoru v Československu: LVR-15 v Řeži
1972 zahájení provozu druhého reaktoru v Řeži – LR-0
1972 zahájení výstavby slovenské jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice V1 s dvěma reaktory typu VVER-440
1985 uvedení prvního bloku JE Dukovany do provozu (další tři bloky byly uvedeny do provozu v letech 1986-7)
1990 zahájení provozu školního štěpného reaktoru VR-1 Vrabec na FJFI
2000 uvedení prvního bloku JE Temelín do provozu (druhý blok byl uveden do provozu v roce 2002)
2022 zahájení výstavby druhého školního jaderného reaktoru VR-2 na FJFI

Zdroj: ČVUT