Pražští záchranáři na Twitteru před akcí avizovali, že na místě budou i jejich kolegové ze středních Čech a speciální vozidla. Zároveň varovali před možnými dopravními omezeními.

"Námětem výcviku se pro tentokrát stal teroristický útok pachatelů, kteří po vstupu do budovy napadnou návštěvníky s vytyčeným cílem, obsadit část budovy a získat rukojmí," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová s tím, že policisté spolu s hasiči a záchranáři čelili situaci, která vypadala velmi reálně, stejně tak, jak tomu bylo u předešlých cvičení, která se v letošním roce již uskutečnila.

"Součástí všech cvičení s tímto námětem je i zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka, velitel policie z pohotovostní motorizované jednotky, prvosledové hlídky, vyjednavači, antikonfliktní tým a například i interventi," dodala mluvčí. V rámci výcviku tedy proběhlo vyjednávání, eliminace pachatelů, evakuace osob, poskytnutí první pomoci zraněným a další úkony. Na místě bylo přibližně 300 figurantů, z nichž i několik desítek lidí pocházelo z pražské Střední policejní školy MV. "Figuranti byli pro své role zraněných či mrtvých věrohodně namaskování. V průběhu cvičení lezci pražských profesionálních hasičů vyprostili zraněnou osobu ze šachty muzea, ve spolupráci s ZZS a PČR. Interventi z řad policie, záchranky a hasičů poskytovali zraněným a evakuovaným osobám posttraumatickou péči," sdělila Siřišťová.

„Jsem velice rád, že na výcviku můžeme participovat s vedením Národního muzea, se kterým máme již dlouhodobou spolupráci hodnocenou na vysoké úrovni. Díky vedení Národního muzea si mohou naši policisté spolu s dalšími složkami IZS prověřit společné nasazení v těchto velmi výjimečných prostorách. Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem zasahujícím policistům, figurantům a organizátorům výcviku. Díky jejich přístupu a výborné dlouhodobé spolupráci se výcvik velmi přiblížil reálné situaci. Řešení takovýchto mimořádných událostí je složitý proces, jak pro zasahující policisty, tak pro zúčastněné složky IZS a všechny další subjekty. Z tohoto důvodu je velice důležité si prostřednictvím podobných cvičení vyzkoušet naší připravenost,“ řekl brig. gen. Tomáš Lerch, ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

„Těší nás, že jsme se po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií opět zúčastnili takto rozsáhlého cvičení. Vedle samotného nácviku na tento typ mimořádné události s vysokým počtem zasažených je pro nás velmi přínosné i prohlubování spolupráce nejen s běžně kooperujícími složkami, ale i se zdravotnickými organizacemi z dalších krajů. Trénovali jsme nejen třídění a ošetřování pacientů na místě, ale díky zapojení pražských nemocnic jsme mohli cvičení ‚dohrát‘ až do úplného konce, tedy předání pacientů ve zdravotnických zařízení, kde jim personál poskytl další péči,“ uvedl Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

„Pro Národní muzeum je otázka bezpečnosti návštěvníků, sbírek a budov zásadní záležitostí. Snažíme se být připraveni na různé druhy ohrožení a potencionální krizové situace. Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s Policií ČR a dalšími složkami IZS, jak při vytváření naší bezpečnostní metodiky, tak na konkrétních bezpečnostních akcích. Proběhlé cvičení s názvem Muzeum 2021 bylo jistým vyvrcholením této dlouhodobé spolupráce a prokázalo její vysokou kvalitu a naprostou profesionalitu všech složek IZS i hlavního organizátora výcviku, Krajského ředitelství policie Hlavního města Prahy pod vedením jeho ředitele brig. gen. Tomáše Lercha. Moje veliké poděkování a obdiv patří všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli,“ sdělil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.