Říká se, že vodicím psem se pes musí narodit. Rozhodně tomu tak z určité části je, nicméně to, jestli se pes pro takový účel opravdu hodí, lze zjistit až po důkladném výcviku. Jakmile tento výcvik pes úspěšně dokončí, neznamená to, že tím jeho učení končí.

„Závěrečná zkouška, kterou pes musí na konci složit, je vlastně něco jako maturita. A jak každý ví, tou profesní život maturanta teprve začíná. Musí se učit další věci, aby ve skutečné praxi obstál. U vodicích psů je to podobné. Můžeme bez nadsázky říct, že vodicí psi zrají jako víno. Čím jsou starší, tím větší jsou jejich zkušenosti a tím lepší službu také svému pánovi dělají," řekla ředitelka SVVP Marie Hájková.

SVVP se speciálním výcvikem zabývá již od roku 1997, kdy bylo v pražských Jinonicích slavnostně otevřeno. Středisko informuje, připravuje a vzdělává ty, které vodicího psa užívají, nebo se na jeho užívání připravují a zároveň funguje jako výcvikové středisko a chovná stanice.

Dobrovolníci jsou zapotřebí

„Výcvik vodicího psa není nic snadného a jsou zapotřebí dobrovolníci, kteří by byli schopni psa na takto náročný úkol takzvaně „předvychovat". Právě takové ochotné dobrovolníky nyní hledáme, abychom s nimi mohli navázat spolupráci, na jejímž konci budou skvěle vycvičení vodicí psi, kteří se stanou očima svých nevidomých pánů. Pokud věnuje dobrovolník deset měsíců svého života výcviku psa, daruje tím nevidomému člověku spolehlivého průvodce a společníka na celých 10 let jeho života. A to jistě stojí za tu energii," dodala Hájková

Středisko výcvikových psů v pražských Jinonicích připravuje, cvičí a zkouší psy pro zrakově postižené občany.Výcvik každého psa v pražském centru začíná jeho „předvýchovou". Tento krok je velmi důležitý, jelikož je dost zásadní pro formování povahy psa. Pokud se štěně dostává do milujícího rodinného prostředí, tak se jeho charakter může vhodně vyvíjet právě pro jeho následné využití. Štěně z vlastního chovu SVVP je umístěno k dobrovolníkovi a to na deset měsíců.

Předvýchova vodicího psa má svá jasná pravidla. Pes se musí naučit cestovat všemi možnými dopravními prostředky a také musí navštívit místa, která se svým pánem pravděpodobně během své „služby" navštíví. Takovými místy mohou být kavárny, úřady, parky a další veřejná místa. U psa se nesmí podporovat lovecké pudy a zlozvyky jako jsou lezení do postele, nebo obtěžování při jídle.

Granulované krmení a měsíční paušál

Během doby, kdy se dobrovolník o psa stará, obdrží dvanáct kilogramů granulovaného krmení na měsíc a taktéž měsíční paušál tisíc korun na drobné výlohy spojené s péčí o štěně. „Vidíme, že správná výživa pomáhá zajistit delší a zdravější život pejska a udrží ho v optimální formě, kterou pro výcvik potřebuje," uvedla Blanka Godinez ze společnosti Hill´s, která patří k partnerům SVVP a je zároveň předním světovým výrobcem superprémiových krmiv.

Následný výcvik psa trvá zhruba osm měsíců, kdy se pes učí 34 základních dovedností. Mezi dovednosti patří například vyrovnaná přímá chůze bez zbytečného rozptylování zrakovými a čichovými vjemy, a pes se dokonce učí označovat vstup z chodníku do vozovky, nebo začátek a konec schodiště. Vyhýbání se překážkám v jakékoli výši a to i do výše ramen. Pes se musí umět vyhnout, aby měl nevidomý dostatek prostoru.

Středisko vodicích psů pro nevidomé zároveň pomáhá i osobám se zrakovým postižením tak, že jim poskytuje základní poradenství ohledně příspěvků, na které mají nárok, nebo jim pomáhá zvýšit úroveň samostatného a nezávislého pohybu. Mezi jednu z aktivit také patří každoroční kalendář, jehož zakoupením je možné přispět na výchovu a výcvik vodících psů. Více informací se dozvíte na stránkách www.vodicipsi.cz.

Karolína Stonjeková