Všichni čtyři, tedy major Miroslav Adam, kapitán Martin Buček, kapitán Michal Houška a kapitán Jaroslav Kužela, převzali za úspěšné splnění úkolů v misích OSN z rukou zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany generálmajora Aleše Opaty medaili, kterou jim udělil ministr obrany České republiky Za službu v zahraničí.

Práce vojenských pozorovatelů je tak ve trochu ve stínu velkých misí, kterých se účastní vojáci české armády. Nicméně, jak uvedl generálmajor Opata, je to práce, která je nesmírně důležitá, a on si všech, vojenských pozorovatelů, kteří pod vlajkou OSN slouží v krizových oblastech světa, velmi váží. Připomněl skutečnost, že francouzští vojenští kolegové upozorňují na fakt, že v Africe jsou hlavními nepřáteli vojáků především klimatické podmínky a nemoci.

Služba beze zbraně

„Druhá věc, které si já osobně nesmírně vážím, je, že každý voják jde do takovéto podobné operace s vědomím toho, že v turbulentní, nestabilní zemi bude sloužit a vykonávat práci beze zbraně. To pro mě znamená určitou míru odvahy a sebeovládání. Takže chci využít této příležitosti a za práci, kterou jste tam odvedli, vám poděkovat," řekl generál Opata.

Čeští vojenští pozorovatelé působí v rámci operace OSN na území Demokratické republiky Kongo od roku 2000 a v Kosovu v rámci UNMIK od roku 2001. Obě mise OSN, ustanovené Radou bezpečnosti v roce 1999, především monitorují politickou, vojenskou a bezpečnostní situaci a spolupracují s vládními i nevládními organizacemi s cílem zajistit podmínky pro mírový život místních obyvatel.

Mise nelze srovnávat

Major Miroslav Adam, který se vrátil ze své už třetí pozorovatelské mise, tentokrát z Konga, zdůraznil, že nelze působení v rozdílných misích srovnávat. Každá z nich má své specifické podmínky. Společný je snad jen fakt, že vojáci působí v mezinárodních týmech, jejichž složení se poměrně často podle pravidel mění.

Kapitán Jaroslav Kužela vykonával v misi v Kosovu styčného důstojníka: „Myslím si, že Kosovo je v současné době relativně stabilní, a místní obyvatelé, tedy jak kosovští Albánci tak Srbové, si uvědomují, že chtějí vedle sebe žít. O to byla naše práce možná o malinko snazší ve srovnání s jinými misemi. Nedá se však říci, že by to v Kosovu bylo naprosto bez problémů," přiznal kapitán Kužela.

Podtrhl známý fakt, že služba v pozorovatelských misí je charakteristická pravidlem, že v tomto typu mise se jen výjimečně může potkat Čech s Čechem.

Zdroj: www.acr.army.cz