„Každý z nás udělal v životě chybu a každý si zaslouží druhou šanci. Věřím, že nastolení pracovní morálky a možnost přivýdělku je nejlepší motivací a restartem, který pomůže čtyřem lidem k lepší budoucnosti,“ sdělil k přijetí čtyř netradičních pracovníků místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner.

Cílem projektu je především socializace a návyk na pracovní režim. „Všichni čtyři muži jsou asi v půlce svého trestu. Tento projekt by jim mohl pomoci přivydělat si a například splatit své dluhy, ale také by se tím mohlo urychlit jejich propuštění,“ doplnil Fichtner.

Odsouzení tak pomáhají s úklidem a údržbou veřejné zeleně, odstraňováním nelegálních výlepů a reklam a dalších obdobných prací pod dozorem zaměstnance z úřadu Prahy 8. „Pánové vykonávají činnost paralelně s naší úklidovou četou od začátku srpna 2018. Pomáhají nám udržovat naši městskou část krásnou a čistou,“ vysvětlil místostarosta.

Pracovní doba, pracovní podmínky a podmínky pro uložení přesčasové práce jsou u odsouzených stejné jako u ostatních zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanci tak mají zakázanou konzumaci alkoholu či použití jakýchkoli návykových látek.

Nesmějí ani využívat telefonů a mobilů nebo kontaktu s osobami, které nemají přímý vztah k jejich práci. „Tato pravidla budeme striktně dodržovat. Budou se konat také kontroly, a to nejen odsouzených, ale i našich pracovníků, zda domluvená pravidla dodržují,“ potvrdil Fichtner. Po skončení pracovního dne budou čtyři pomocníci opět odvezeni do pankrácké věznice.

Projekt je dle radnice Prahy 8 výhodný nejen pro odsouzené, ale také pro danou městskou část. „Nejen, že jsme získali čtyři pracovní síly, ale spolupráce se vyplatí i finančně. Odsouzeným se platí 5,5 tisíce korun měsíčně plus pojištění,“ uzavřel Fichtner.