Zplodiny z nespočtu těžkotonážních kamionů, projíždějících přímo pod okny panelových domů mají prokazatelný vliv na zhoršující se zdravotní stav zdejší populace. Přesto se lidé brzké nápravy, která by jim měla zajistit základní právo na snesitelné životní prostředí, jen tak nedočkají.

Situace se navíc úderem prvního září spíše zhoršila. Se zavedením velkých změn v pražské MHD začaly Spořilovem křižovat hned tři autobusové linky, které podle SOS Spořilov čistotě ovzduší rozhodně nepřidají. Problém navíc nadále a to nejméně do listopadu komplikuje pokračující rekonstrukce Michelské ulice.

Místní se podle Růžičkové nachází v obklíčení. Spořilovská ulice je přes den plná kamionů, ulice Senohrabská a Hlavní je pak denně ucpaná kolonami osobních aut, v nichž váznou již zmíněné autobusové linky.

fb-pd-podval

„Zdá se, že se začne něco dít, až když všichni onemocníme rakovinou," vyjádřil svou obavu v ohlasu, zaslaném redakci Deníku Jiří Frank ze Spořilova. A odborné studie, kterými argumentuje také SOS Spořilov, mu bohužel, dávají za pravdu.

Zdravotní rizika, vyplívající z automobilového obležení sídliště jsou, mimo jiné i dle poznatků pracovníků Ústavu experimentální medicíny, extrémně vysoká zvláště pak pro děti, těhotné ženy a seniory. Jana Růžičková, vycházející ze závěrů lékařů dokládá, že v souvislosti se zvýšenou mírou exhalací výfukových plynů trpí čím dál více spořilovských nejen respiračními onemocněními. Ve vzduchu visí také hrozba zvýšeného výskytu kardiovaskulárních chorob a nádorů.

Ani přes tato alarmující zjištění se však nerýsuje schůdné řešení. Jak upozornil starosta Prahy 4 Pavel Horálek, pomocnou ruku nenabízí ani ministerstvo zdravotnictví. Rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy, kterým bylo Technické správě komunikací (TSK) odejmuto časově omezené povolení pro průjezd kamionů na Spořilovské (v úseku Jižní spojka až Klapálkova) bylo značeno za neopodstatněné.

„Toto rozhodnutí vydala pražská hygienická stanice již počátkem února, TSK se proti němu ale odvolala. Po dvouměsíčním zkoumání nakonec ministerstvu zdravotnictví TSK vyhovělo a rozhodnutí hygieniků zrušilo," vysvětlila radnice Prahy 4.

„Postupem ministerstva jsem zklamán. Situace na Spořilově je dlouhodobě neúnosná, nadměrná dopravní zátěž prokazatelně přináší zdejším obyvatelům výrazná zdravotní rizika," konstatoval starosta Horálek. „Zamítnutí odvolání o odebrání výjimky mohlo znamenat první konkrétní krok, který by spořilovským občanům přinesl zlepšení situace. Bohužel nepřinese," dodal.

Podle místostarosty Prahy 4 Jiřího Bodenlose je jednou z posledních nadějí spořilovských výstavba nájezdu kamionů z Jižní spojky na ulici 5. května, který by nákladní dopravu ze Spořilovské alespoň částečně odklonil. „V této věci jsme již oslovili náměstka primátora pro oblast dopravy Josefa Noska. V odpovědi však konstatuje investiční náročnost takového projektu a tedy malou pravděpodobnost jeho schválení. Pan náměstek nás tedy opět příliš nepotěšil," sdělil Bodenlos.

Podle Noska je problém především ve výkupu pozemků, potřebných pro výstavbu zmíněného nájezdu, respektive zpětné rampy mezi magistrálou a Jižní spojkou. „Jednáme o stavebním povolení i se soukromími vlastníky pozemků. Dohoda nebude jednoduchá," reagoval Nosek. Pokud by se toto řešení nakonec podařilo realizovat, hrozil prý návrat kamionů z Jižní spojky přímo na dálnici D1.

Alespoň částečně si spořilovští zřejmě budou moci vydechnout až příští rok na jaře, kdy je podle slibu hlavního města, vyplívajícího z dvoustranné dohody s ministerstvem dopravy, datované počátkem června letošního roku, začne chránit izolační zeleň. Podle Noska začne její výsadba, financovaná z rozpočtu hlavního města už na podzim.

Sdružení SOS Spořilov ale už v červnu upozornilo, že toto dílčí opatření je zcela nedostatečné a od spořilovských neodvrátí hlavní nebezpečí zvýšenou koncentraci škodlivin v ovzduší.