On-lina ke koronaviru najdete ZDE

"Naše klinika ve spolupráci s transfuzním oddělením v Thomayerově nemocnici například připravuje vůbec první potencionální dárce vyléčené z covid pro odběr krve na plazmu s protilátkami proti covid-19. Tuto novou léčebnou metodu chceme použít u těžkých akutních případů pozitivních pacientů," uvedla přednostka plicní kliniky Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.

Dosud bylo na plicní klinice experimentálním lékem plaquenil léčeno 11 pacientů. Lék jim byl podávaný pět dní a podle informací na webu nemocnice se u pacientů setkal s dobrou tolerancí. V současné době plaquenil užívají další dva pacienti. Na výsledky jejich léčby se čeká.

Pro efektivní léčbu covid-19 pozitivních pacientů vzniklo na plicní klinice i specializované pracoviště. Tam jsou posílány osoby s podezřením na nákazu novým koronavirem, které potřebují hospitalizaci. Pacienti s podezřením na covid-19 mají i vlastní radiologické oddělení, jednotku intenzivní péče (JIP) v rámci plicní kliniky a vyhrazenou část oddělení ARO. Důvodem je snaha zamezit styku s osobami bez nákazy covid-19.

Jiné nemoci se léčí odděleně

"Zdravotní péče o jiné závažné nemoci je u nás plně zachována a je oddělena od těch pracovišť, kde jsou hospitalizováni suspektní či Covid+ pacienti," uvedl ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš.

Pro příjem covid pozitivních pacientů je na plicní klinice v záloze jedno akutní lůžko s neinvazivní plicní ventilací a volné jedno JIP lůžko s plicní ventilací.

Lůžek s plicní ventilací je na oddělení ARO volných šest. "V případě akutní potřeby je možné tuto kapacitu navýšit až na dalších 16 ventilovaných lůžek," uvedla nemocnice.

Od začátku března bylo na plicní klinice hospitalizováno 18 pacientů, kteří byli covid pozitivní. Dvě pacientky ve vysokém věku, které byly polymorbidní, zemřely. Podle vyjádření nemocnice bylo důvodem smrti celkové selhání životních funkcí. V současné době je v Thomayerově nemocnici hospitalizováno 21 pacientů s nákazou novým koronavirem. Z toho 15 z nich je na Oddělení následné péče, další jsou na plicní klinice a na oddělení ARO.