Týmy za dobu svého působení navštívily na padesát domovů pro seniory a další pobytová zařízení sociálních služeb. Zdravotníci a záchranáři pomáhali s běžnou ošetřovatelskou péčí, dezinfikováním prostor, testováním na onemocnění covid-19 či nastavením karanténních opatření. 

„Osobně jsem velmi ráda, že se podařilo Létající krizové týmy vytvořit. Praha díky nim zajistila odbornou pomoc ve zdravotní oblasti a psychologickou podporu zaměstnancům a klientům pobytových zařízení v neznámé a velmi stresové situaci. V případě druhé vlny pandemie nebo jakékoli jiné epidemie, třeba chřipky, má personál těchto zařízení jistotu, že jim pomohou specializované týmy, které znají je i jejich pracoviště, a k nimž mají důvěru,“ řekla radní hlavního města pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Každý z trojice  LKT fungoval ve složení všeobecný lékař, tři medici a všeobecná zdravotní sestra. Distančně je doplňovali psycholog, ambulantní specialisté Městské polikliniky Praha či specialista geriatr.

Přínosem návštěvy týmu v pobytových sociálních zařízeních byla především psychická a odborná podpora zaměstnanců v krizové situaci. Zaměstnanci zařízení se seznámili s teoreticky i prakticky připraveným týmem, vycvičeným na krizové intervence.

Transformace na mobilní lékařskou pohotovostní službu

Ten jim poskytl zdravotnické poradenství nebo aktivně pomohl v případech potřeby, např. při nepřítomnosti praktického lékaře, nedostupnosti zdravotní sestry či pracovníka v sociálních službách. LKT také mapovaly, jak se pražské domovy pro seniory a další pobytová zařízení vypořádala s první vlnou epidemie.

V následujících měsících by se měla uskutečnit transformace na mobilní lékařskou pohotovostní službu s provozní dobou od 16 do 23 hodin při zachování hygienického režimu a přepravní služby. Díky tomu by ohrožené skupiny obyvatel nemusely po návštěvě nemocnice do povinné karantény nebo by se dalo předejít riziku nákazy v rámci návštěvy zdravotnických zařízení.

Primárně bude služba nabízena pobytovým sociálním zařízením s možností rozšíření počtu týmů. Doplňkově by tato služba, jejíž zprovoznění se plánuje na říjen letošního roku, mohla být nabídnuta Pražanům. To by mohlo značně ulevit přetíženým pohotovostem a současně by mobilní pohotovost mohla být nástrojem ke snížení počtu výjezdů záchranky s nejnižší prioritou.

"Jsme připraveni metropoli poskytnout naše technické a personální kapacity i v budoucnu. Vzhledem ke stárnutí české populace počítáme s nárůstem geriatrických, chronicky nemocných pacientů. Cenné zkušenosti získané díky létajícím týmům chceme využít při zavádění služby mobilní lékařské pohotovosti, kterou bychom využívali při poskytování neakutní péče těmto pacientům,“ uvedl Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.