Do boje se chystá i Libor Michálek ze Státního fondu životního prostředí. Ano, to je ten, který upozornil na údajnou korupci ve svém úřadu. A kvůli aféře nakonec opustil úřad i ministr životního prostředí Pavel Drobil. Za koalici Pirátů, Strany zelených a KDU-ČSL Michálek slibuje, že v případě zvolení bude prosazovat otevřenou a průhlednou veřejnou správu a úřady. Slibují i další kandidáti. Doktor Vladimír Dbalý (Národní Socialisté levice 21. století) chce bojovat proti dominantnímu postavení pojišťoven, Martin Rejman z Konzervativní strany chce vrátit do rozhodování o ekonomických, politických a společenských záležitostech zdravý selský rozum.

Hlasujte v anketě na konci článku!

Stále nejste rozhodnuti, komu dáte v říjnových volbách hlas? Pak neváhejte a podívejte se na přehledný senátorský volební speciál 2012.

1. Proč jste se rozhodl(a) kandidovat?
2. Kde jste do této doby pracoval(a)?
3. Co byste v Senátu PČR chtěl(a) prosadit / změnit?

close Libor Michálek zoom_in

1. Mgr. Libor Michálek, MPA

Koalice Pirátů, Strany zelených a KDU – ČSL

1. Zvedl jsem hlas proti korupci, a když bude třeba, zvednu ho zase. Chci ukázat, že pojetí politiky jako služby veřejnosti nemusí být jen prázdnou frází. Nabízím odpovědnost, otevřenost, profesionalitu a upřednostňování veřejného zájmu nad zájmy osobními.
2. Jsem finanční analytik, v současnosti pracuji ve Státním fondu životního prostředí. Předtím to byla Česká národní banka nebo Fond národního majetku. Dohlížel jsem na to, aby peníze z veřejných rozpočtů nekončily tam, kde nemají.
3. Tři dobré věci: 1) Otevřenou a průhlednou veřejnou správu a úřady (hlavně finanční toky). 2) Uvést co nejrychleji do života zásadu: Kdo znečišťuje životní prostředí, ať platí. 3) Vytěsnit hazard a lichvu a omezit bezohledné exekuce. Nechci, aby lidé upadali do chudoby a někdo jiný z toho těžil.

close Václav Srb zoom_in

2. Václav Srb

Koruna Česká

1. Budu prosazovat naplnění ústavy obnoveného samostatného českého státu.

Samostatný český stát byl vždy monarchie. Proč změna republiky v konstituční monarchii? Abychom se vrátili k tradici, slušnosti a stabilitě.
2. Turistický průvodce, tlumočník, vinárník.
3. Budu iniciovat a prosazovat ústavní změny pro obnovu Českého království. Budu prosazovat, aby vláda byla po obnově království složená z odborníků jmenovaných panovníkem, ne z politiků. Parlament nechť schvaluje zákony a kontroluje vládu. Politika je pro monarchisty především službou. Jakákoliv veřejná moc, která není zároveň službou, není pro nás politikou. Jakýkoliv člověk, který nadřazuje osobní prospěch obecnému prospěchu, není pro nás politikem.

close Jiří Hrdina zoom_in

3. Jiří Hrdina

Balbínova poetická strana

1. Aby tam byl konečně nějaký slušný člověk.
2. Nevím, co myslíte tím předtím, anebo před čím, každopádně já pracuji stále jako ďas.
3. Zatím bych nemohl nic, musím počkat, až nás tam těch slušnejch bude víc.

close Vladimír Dbalý zoom_in

4. MUDr. Vladimír Dbalý, MBA

Národní Socialisté – levice 21. století

1. K mé kandidatuře do Senátu mě vedl zásadní nesouhlas s nekoncepčními a chaotickými kroky současného vedení ministerstva zdravotnictví (MZ), které dle mého názoru pro budoucnost poškozuje a zadlužuje české zdravotnictví.
2. Jsem neurochirurg, pracoval jsem 25 let v Nemocnici Na Homolce, kterou jsem
v letech 2006 – 2012 jako ředitel úspěšně vedl.
3. Za podstatné považuji bojovat proti dominantní roli pojišťoven, které si s pomocí MZ uzurpovaly rozhodovací slovo při financování péče, proti přípravě redukce nemocniční sítě a její privatizaci a z hlediska demografického vývoje na vytvoření dostatečných kapacit kvalitní následné péče a péče o seniory
a nemoci, které stárnutí přináší (např. Alzheimerovy nemoci).

close Martin Rejman zoom_in

5. Martin Rejman

Konzervativní strana

1. Protože jsem přesvědčen, že v Senátu musí být slyšeny i konzervativní, tedy skutečně pravicové názory, kterých se samozřejmě od senátorů za ČSSD a KSČM nedočkáme, ale bohužel ne ani od některých senátorů ODS a TOP 09.
2. V současné době se věnuju především politické a publikační činnosti. Jsem předsedou Konzervativní strany.
3. V Senátu bych zejména chtěl prosadit postupné, ale rychlé rušení mnoha zbytečných zákonů, které nadměrně omezují naši osobní svobodu, připravují nás o čas, nervy a peníze.
U zákonů, které naši osobní svobodu brání, bych prosazoval, aby byly zakotveny nástroje k jejich vymáhání a aby byly uzákoněny rychlé a spravedlivé tresty za jejich porušování. Snažil bych se, aby se do rozhodování o ekonomických, politických a společenských záležitostech vrátil zdravý selský rozum.

close Milan Hulík zoom_in

6. Dr. Milan Hulík

ANO 2011

1. Protože jedním z mých životních vzorů je francouzský letec, hrabě a autor slavného Malého prince Antoine de Saint Exupéry, který řekl: „Angažuji se proto, abych byl". Zjistil jsem, že moje volání po právním státě, spravedlnosti, proti korupci a mafiím, byť z pozice advokáta, historika a publicisty, je nedostatečné. Z postavení senátora zazní více.
2. Pracoval jsem jako advokát, i jako publicista a jako student jsem studoval a studuji na FF UK historii a mezinárodní vztahy.
3. Senátor nemá zákonodárnou iniciativu, nemůže sám měnit legislativu – může však zvyšovat jejich kvalitu a angažovat se ve všem, i v komunální nebo mezinárodní politice a dalších oborech státní správy a politiky – protože jeho senátorská funkce zvýší váhu jeho hlasu a míru jeho angažovanosti.

close Karel Berka zoom_in

7. Ing. Karel Berka

Pražané za svá práva

1. Naše sdružení Občané za svá práva se již od roku 2001 zastává občanů, kteří se neumějí či ani nemohou bránit zvůli úřadů. Proto jdeme do voleb v rámci politického hnutí občanských iniciativ Pražané za svá práva.
2. Prakticky celý život jsem pracoval v telekomunikacích. V posledních deseti letech však hájíme občanská práva proti finanční oligarchii, která zde panuje.
3. Zásadní je změna volebních zákonů, které dnes umožňují falšovat volby. Proto jsme požádali o mezinárodní kontrolu nad konáním voleb v České republice. Občany srdečně zveme v pátek dne 12. října ve 22 hodin do volební místnosti v Praze 2, Londýnská 34 (budova Základní školy), kde budeme nenásilnou cestou hájit ústavní práva občanů na tajné volby.

close Milena Kozumplíková zoom_in

8. Milena Kozumplíková

ODS

1. Chci dát k dispozici svoje zkušenosti z práce na radnici, kde jsem byla spoluobčanům opravdu blízko. Chci lidem vrátit důvěru v politiku, chci je přesvědčit, že politika je naplňování zájmu občanů. Na radnici jsem vždy říkala lidem vše na rovinu. Sladké řeči a velké, plytké sliby nevedou obvykle k dobrým koncům.
2. 1969 – 1998 GlÚ AV ČR, oblast elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
1998 – 2006 zástupkyně starosty
2006 – 2010 starostka
2010 – dosud Nadační fond Karla Hartiga
3. Mé priority: jednoduchá, transparentní veřejná správa včetně veřejných zakázek, snížení a zjednodušení omezujících opatření
a předpisů, konsolidace situace ve školství, zvýšení důrazu výuky etiky a finanční gramotnosti a kvalitní, dostupná a ufinancovatelná zdravotní a sociální péče.

close Jiří Payne zoom_in

9. Jiří Payne

Strana svobodných občanů

1. Když jsem se v roce 1990 jako topič ocitnul v politice, věděl jsem, že stejně jako ostatní nic neumíme. Tehdy za mnou přišel přítel a upozornil mne, že bychom měli trochu studovat.
2. Nejvíce času jsem věnoval správě rodinného majetku, který jsem zdědil po předcích. Vedle toho jsem byl pozván pracovat jako externí poradce prezidenta republiky. Opustil jsem ODS, protože se programově posunula natolik, že jsem s tím nemohl souhlasit. Vadil mi také nedostatečný smysl pro férovou konkurenci, bez které začne každá instituce odumírat. Zákulisní intriky změnily stranu k nepoznání. Nakonec jsem spoluzakládal stranu Svobodných.
3. To nejdůležitější je zahájit diskusi o pojetí státu, o koncepci, od které se politika odvíjí. Pokud nebudeme mít jasno, jaký stát si přejeme, nedokážeme se ani jednou správně rozhodnout.

close Pavel Ambrož zoom_in

10. Pavel Ambrož

KSČM

1. Členové strany si mne vybrali.
2. V ZPA technickým kontrolorem do roku 1992 a po té na České správě sociálního zabezpečení, kde dávkuji důchody.
3. Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání dětí a sociální zabezpečení jejich opatrovníků, sociálně zdravotní zabezpečení seniorů. Zastavit zvyšování důchodového věku. Řešit nezaměstnanost a bezdomovectví nabídkou vzdělávání a práce s bydlením sociálně vyloučených. Zavést regulační podmínky pro stanovení nájemného a stanovení sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné. Podpořím stažení vojáků ze zahraničí a vystoupení z vojenské složky NATO, progresivní daně z příjmů, nulovou DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění. Navrhnu posílit postavení zastupitelstva vůči radě.

close Zdeněk Zavřel zoom_in

11. prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

TOP 09/STAN

1. Na otázku, zda-li bych chtěl kandidovat do Senátu, jsem nenašel důvod k záporné odpovědi především proto, že v současné chaotické politické situaci cítím jakousi osobní povinnost přispět dle svých sil k jejímu zlepšení.
2. Jsem povoláním architekt a pracoval jsem 30 let jako samostatný architekt v Nizozemí. V roce 2005 jsem byl vyzván, abych se zúčastnil děkanských voleb na Fakultě architektury ČVUT. Volby jsem vyhrál a od té doby pracuji na modernizaci fakulty a zlepšení kvality výuky.
3. Obor, ve kterém se celý život pohybuji, to je architektura, stavba měst a územní plánování. Fyzické produkty naší současné společnosti znamenají pokračující devastaci jak našich měst, tak i krajiny. Je třeba se pokusit ovlivnit zákonné prostředí tak, aby se těmto viditelným deformacím dalo předcházet.

close Olga Sedláčková zoom_in

12. Mgr. Olga Sedláčková, MBA

SNK – Evropští demokraté

1. Kandiduji proto, že mě baví politika ve smyslu věcné diskuse o tom, kam by Česká republika měla směřovat. Asi to zní jako klišé, ale je to tak. Obvod Praha 2 je pak jasná volba. Dlouho jsem tady žila, chodila do ZŠ K. V. Raise a do gymnázia W. Piecka v Korunní ul. a 10 let hrála házenou za TJ Bohemians, je to pro mě návrat domů.
2. Konzultantka na projektu bytová politika ČR, dále na vyšších manažerských pozicích v telekomunikačních firmách, konzultantka
a projektová manažerka na volné noze, nyní vedoucí centra pro EU fondy v Praze.
3. Chci znovuzavedení snížené sazby DPH ve výši 6 % na zboží a služby denní potřeby včetně telekomunikačních služeb, bezplatné zdravotnictví, radikální snížení dostupnosti hazardu v ČR.

close Stanislav Křeček zoom_in

13. JUDr. Stanislav Křeček

ČSSD

1. Rád bych svých zkušeností s legislativou využil právě v Senátu, kde je toho velmi zapotřebí.
2. Pracuji v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, současně i jako advokát. Tím mohu efektivně, pomáhat lidem ve složitých životních situacích.
3. Kandidatura za konkrétní volební obvod má na rozdíl od kandidatury poslance za politickou stranu velký význam v tom, že senátor není jenom členem zákonodárného sboru, kde je samozřejmě hlavní smysl jeho činnosti a práce, ale i zástupcem konkrétních lidí, ve zcela určeném volebním obvodu. Již mnoho let se zabývám problematikou, která souvisí nejen s bydlením občanů, a domnívám se, že právě Senát poskytuje lepší možnosti pomáhat konkrétním lidem z přesně určeného obvodu při realizaci jejich práv.