Nepotřebné, ale ještě použitelné věci občané za dohledu obsluhy odkládají do Re-Use centra, odkud si je pak zájemci mohou odnést za symbolický poplatek. Získané peníze se využívají na podporu systému nakládání s odpady. Počítá se také s tím, že pražské Re-Use centrum by mohly doplnit i věci, jichž by se jejich vlastníci chtěli zbavit odložením do sběrných dvorů – ať už jde o nábytek, knihy, textil nebo třeba hračky.