Přípravy na proměnu Rohanského ostrova za zhruba 15 miliard korun mohou pokračovat.

Společnost Sekyra Group totiž pozměnila své plány. Ty byly původně hodně rozporuplné. Rozsáhlé bytové a kancelářské zástavbě totiž chyběla další důležitá infrastruktura. Hlavní město proto na jaře vrátilo návrh studie k přepracování.

Je vůbec potřeba?

Přesto nad stavbou stále visí několik otazníků. Padají i takové názory, že na tak velký projekt nebude dostatek peněz a lukrativní prostory zůstanou i nadále bez využití.

„V současné situaci to vidím dost nereálně. Projekt si společnost drží, přesto obrovské objemy kancelářských a bytových prostor by se jen stěží podařilo obsadit. Navíc se proslýchá, že na stavbu nejsou finance,“ sdělil Petr Zajíček (KSČM), zastupitel hlavního města a člen výboru územního rozvoje.

Množství připomínek

Zmíněný výbor se projektem Rohanského ostrova zabýval také na posledním jednání, které se konalo minulý týden. „Vznesli jsme hodně připomínek. Byly zapracovány a myslím, že teď je vše v souladu s podmínkami města,“ sdělil městský radní Martin Langmajer (ODS).

„V plánech nebyla dostatečná dopravní obslužnost a také se nezohlednila oblast školství. Nyní už by to mělo být v pořádku,“ navázal Pavel Žďárský (ODS), zastupitel a člen výboru územního rozvoje. Podle magistrátu mimo jiné chyběly i údaje o existujících a vyčleněných vlastních finančních zdrojích.

Kriticistudii nedostali

Při projednávání bodu, který se týkal Rohanského ostrova, se ukázalo, že dva zastupitelé a členové výboru Zuzana Drhová (SZ) a Petr Zajíček nedostali přepracovaný dokument k dispozici. „Je to pro mě velmi překvapivý vývoj,“ neskrývala rozpaky zastupitelka.

Radní Langmajer ihned přispěchal s omluvou. „Musela se stát chyba v administrativě. Určitě bychom nechtěli nic zatajit. Materiály po skončení jednání určitě co nejdříve dodáme,“ ujistil.

Dokument pak byl následně schválen i přes nesouhlas dvou členů Zajíčka a Drhové.

„Stále nám nebyla předložena realizační studie, ta má zpoždění už půl roku a stále je v nedohlednu. Tato podmínka nebyla splněna,“ zůstala nespokojena Zuzana Drhová. Podle ostatních členů výboru je ale nutné pokračovat v dalším jednání, aby se stavba ještě zbytečně neopozdila.

Přípravy pokračují

Území Rohanského ostrova zaujímá mezi Vltavou, ulicemi Rohanské nábřeží, Šaldova a Libeňským mostem plochu zhruba 42 hektarů.

Mluvčí Sekyra Group Radek Polák Deníku následně potvrdil, že přípravy pokračují v plném proudu.

„Připomínky města jsme zohlednili. Zásadní byla hlavně míra zastavěnosti. Dořešili jsme i občanskou vybavenost a dopravní infrastrukturu. Nyní nás čekají další přípravné kroky. Bude to například dokončení realizační studie a příprav žádosti o vydání územního rozhodnutí,“ vysvětlil. Projekt bude muset uspět také při analýze vlivu na životní prostředí.