Alespoň tak dění kolem zdravotnického zařízení v samém srdci metropole komentují někteří lidé na sociálních sítích. Starosta Prahy 1 to ale označuje za pouhé fámy. „Nemocnice Na Františku se neprodává a ani v žádném případě stávající vedení radnice takový prodej neplánuje, “ ujišťuje starosta Oldřich Lomecký a jedním dechem dodává: „Vedení radnice a správní rada Nemocnice Na Františku se snaží řešit dlouhodobou ztrátovost této nemocnice formou koncesionářské smlouvy.

Tento proces je ale teprve v počátečním stadiu. Pověřená právní kancelář oslovuje potencionální zájemce a připravuje řízení tak, aby provoz nemocnice zůstal zachován a náklady pro městskou část se snížily,“ sdělil Deníku starosta Oldřich Lomecký. 

Opozice se obává o chod nemocnice 

„Hodnota koncese na 35 let je odhadována na deset miliard korun, smlouva se ale jeví jako výhodná pouze pro budoucího koncesionáře. Na jeho straně nejsou téměř žádné záruky, zato na straně městské části jsou sankce tak vysoké, že do budoucna lze předpokládat převod nemocnice do soukromých rukou,“ upozorňují opoziční zastupitelé Kateřina Klasnová a Petr Kučera z klubu Zelená Pro Jedničku. Soukromý subjekt by pak převzal veškerou správu a odpovědnost za chod zdravotnického zařízení. Přičemž městská část Praha 1 by i nadále platila zásadní investice a také nemocnici finančně dotovala. Budovy a pozemky by jí patřily i nadále.

Navíc není jasné, jaké služby bude nemocnice ve skutečnosti za pár let poskytovat. „Hlavním bonusem má být zachovaná základní zdravotnická péče v současném rozsahu. Problém je, že její soupis, který má být součástí smlouvy, jsme nedostali. Navíc za porušení rozsahu poskytovaných služeb hrozí koncesionáři směšná pokuta 500 tisíc korun,“ uvádí zastupitelka Kateřina Klasnová.

Nemocnice je v nejlukrativnější čtvrti 

Ve stejné výši je i kauce, což je nezvykle nízká částka vzhledem k hodnotě nemocnice. Smlouva ale obsahuje také další překvapivá ustanovení. Vypořádání při předčasném ukončení smlouvy je pouze jednostranné. Byla by to opět městská část, která by koncesionáři platila zmařený podnikatelský záměr, varuje opozice. „Výše nájmu za nemovitosti není překvapivě předmětem soutěže, jak by se dalo logicky očekávat,“ kritizuje opoziční zastupitel Petr Kučera.

„Nejdůležitější je koncesi připravit jako projekt lákavý jak pro nového koncesionáře, tak pro městskou část,“ dodává Kučera. „Tato nemocnice je v nejlukrativnější pražské čtvrti a má rozvojový potenciál parcelu pro nový nemocniční pavilon. Radnice také plánuje vybudovat velkokapacitní garáže pod nemocnicí,“ dodává Klasnová.

Zatím není nic rozhodnuto 

„V tuto chvíli ale žádná smlouva není podepsána, teprve se na ní pracuje. Neuplatíme už dlouhodobě ztrátový provoz nemocnice. Praha 1 je jediná městská část, která na svých bedrech nese tíži provozu nemocnice, to nenese ani hlavní město, přesto o toto rodinné stříbro nechceme přijít. Nevýhodou malé nemocnice je, že si nemůže z technických důvodů dovolit zařadit výdělečné obory, jako je plastická chirurgie, které by pomohly dotovaly její provoz,“ upozorňuje starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Podle ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka nemá nemocnice obory, díky kterým by se byla schopná sama uživit, chybí jí vlastní laboratoř, patologie a magnetická rezonance. Jejich služby si musí platit. Ideálně by se měl stát koncesionářem ten, kdo tyto služby ve svém portfoliu má nebo je zajistí. Praha 1 by tak dotovala jen polovinu, tedy asi 30 milionů korun. Podle Kučery ale konkrétní požadavek na to, aby měl zájemce potřebné služby v portfoliu, v návrhu smlouvy není.