Takto včera komentovali někteří pražští politici výzvu opozičních zastupitelů za TOP09 k odstoupení z veřejných funkcí za nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Údajně si nebyli vědomi rizika, s nímž investovali peníze patřící městským částem Praha 6, 10 a 13 s vidinou nadstandardního zhodnocení na kapitálových trzích. Odvolávají se na fakt, že v době, kdy o vkladu bezmála 700 milionů rozhodovali, měli na Key Investments pouze dobré reference. Jenže ČNB se na celou záležitost dívá zcela opačně. Podle jejího mluvčího Marka Petruše se mohli politici snadno seznámit možnými riziky svého podniku. ČNB prý včas vydala potřebné varování.

Veřejně dostupné informace

„Pokud by chtěl někdo tvrdit, že ČNB ve věci Key Investments nekonala, pak nemluví pravdu,“ vzkázal včera rezolutně Petruš. Zdůraznil, že ČNB již v roce 2009 udělila společnosti KI opakovanou pokutu ve výši 2 miliony korun.

„Pokuta byla tehdy udělena za to, že původní nižší pokuta neměla dostatečně preventivní účinek a nevedla k trvalému odstranění špatného stavu jejího hospodaření,“ připomíná fakta Petruš. Podle něj už v roce 2009 měl jakýkoliv investor, který chtěl vstoupit do obchodních vztahů s KI a svěřit jí peníze,, možnost dočíst se na webu ČNB varující informace o podivné minulosti KI.

„Investoři včetně zmiňovaných městských částí se mohli v roce 2009 dozvědět, proč dostala KI pokutu 2 miliony korun, a měli se podle toho zařídit,“ uvádí Petruš.

Deník navíc zjistil, že už v roce 2007 ČNB prostřednictvím dopisu, rozeslaného více než šesti tisícům starostů měst a obcí varovala před přílišným rizikem vkládání obecních peněz na kapitálové trhy. Petruš tuto informaci potvrdil. Jenže městské části se zachovaly přesně v rozporu s tehdejším doporučením ČNB.

„O tomto dopise se dokonce psalo v novinách. Tehdy vyšly palcové titulky s varováním ČNB. Bylo to skutečně široce medializováno,“ vzpomíná Petruš. „V případu Key Investment ČNB v minulosti řádně konala a ujišťuji, že dosud koná,“ prohlásil mluvčíČNB.

Nepřímo zároveň potvrdil dřívější informace Deníku. Zastupitelstva, potažmo vedení městských částí totiž navyšovala investice a prodlužovala smlouvy s KI ještě v roce 2010. Deníku to v nedávné minulosti potvrdili nejen opoziční zastupitelé Prahy 6, 10 i 13. Přiznali to i někteří vedoucí činitelé, kteří jsou nyní vyzýváni k rezignaci.

Rizika

V Praze 13 se v té době o investici rozhodovalo, Praha 6 pro změnu investici navyšovala. „Tehdy měl podle našeho názoru každý odpovědný investor přístup ke značnému množství veřejně prezentovaných informací o případných rizicích vkladu peněžních prostředků do společnosti, o které bylo známo, že má za sebou poměrně bohatou sankční historii,“ dodal Petruš.

O dostupnosti informací Deník již dříve informoval i opoziční zastupitel Prahy 13 Libor Jirků (TOP09). Argumentoval odkazem na článek vydaný na serveru akciecz.com. V textu s názvem „Uhlobaroni poslali kapitálový dohled na Key Investments“ z 18. 11. 2010 se mimo jiné uvádí, že společnost byla v minulosti již dvakrát pokutována Českou národní bankou za porušování pravidel při správě klientských peněz. Článek upozorňuje na blížící se exekuci a kontrolu orgánu dohledu nad finančním trhem.

„Přesto byla úložka u Key Investmenst současnou radou městské části obnovena ještě 22. prosince 2010,“ upozorňuje Jirků.
„Smlouva automaticky skončila s rozpočtovým provizoriem schválením rozpočtu Prahy 13,“ reagoval starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). To bylo 9. 3. 2011. Už týden před tímto datem byl Vodrážka vedením KI údajně ujištěn, že do data schválení rozpočtu nebude problém vklad městské části vrátit. To se ale nestalo.

Zamezit dalšímu neodbornému nakládání s obecními penězi hodlá zákonodárná iniciativa zastupitelů strany zelených z Prahy 6. "Chceme pro příště zamezit tomu, aby vedení obcí mohlo volně manipulovat s tak velkým objemem veřejných prostředků. Každý takový krok by měl být jednoznačně schválen zastupitelstvem,“ vzkazuje zastupitelka Prahy 6 Petra Kolínská (SZ), která chce s tímto návrhem oslovit poslaneckou sněmovnu.

Čtěte také: Hazard s penězi může radnice připravit o stovky milionů