„Jsem ráda, že jsme nalezli konsenzus na projektu, který bude pro významnou městskou památku znamenat nejen zlepšení jejího stavu, ale především její smysluplné využití pro širokou veřejnost,“ uvedla po jednání Rady hlavního města Prahy náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Rekonstrukce za 300 milionů korun

Rekonstrukce za více než 300 milionů korun bude zahrnovat zejména opravu suterénu a zpřístupnění přízemí s obchody, kavárnou a vstupním uzlem pro návštěvníky, s pokladnou, šatnou a toaletami. Dále realizaci výtahové šachty ve všech podlažích, zprovoznění zázemí personálu ve všech podlažích, včetně realizace technologií nezbytných k provozu paláce.

Zároveň je nutné provést napojení teplovodního vytápění na stávající kotelnu, která je umístěna v objektu Nové radnice, komplexní náhradu všech dožilých či nevyhovujících inženýrských sítí, úpravu výstavních reprezentačních prostor v 1. a 2. patře a sezónní expozice v nezatepleném podkroví, představující největší atraktivitu pro návštěvníky. Počítá se také s kompletním dokončení rekonstrukce 2. a 3. patra a drobnými stavebními úpravami, umožňujícími zpřístupnění podkroví, včetně příslušných technologií.

Shoda v radě

„Clam–Gallasův palác je nedílnou součástí kulturního dědictví, kterým Praha disponuje. Jsem proto nadšená z toho, že na návrhu revitalizace, který byl za mého předsednictví ve výboru představen, byla nalezena shoda i v radě hlavního města. Občané a návštěvníci Prahy tak budou mít možnost plně využívat tuto významnou barokní stavbu v metropoli,“ sdělila předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy Eliška Kaplický Fuchsová.

V přízemí bude palác přístupný dvěma branami z ulice Husova a Linhartská. Původními průjezdy návštěvník vstoupí na nádvoří, kolem kterého budou umístěny vybrané komerční aktivity. Zvláštní zřetel při výběru těchto nájemních aktivit by měl být brán na kulturní zaměření nájemců.

K dispozici budou i obě zahrady

Z nádvoří se tak stane „piazza“, malé náměstíčko, které se poprvé od doby svého vzniku otevře chodcům. Plocha nádvoří, spolu s interiéry paláce, umožní konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, koncerty, divadelní stagiony apod.

Návštěvníci zde budou moci též využít k odpočinku či aktivnímu společenskému pobytu obě zahrady – malou „tajnou“ při ohradní zdi u Mariánského náměstí s malou skrytou kavárnou a velkou zahradu s možností vybudování restaurace k budově U Rotta. Vstup do expozic a společenských prostor paláce bude bezprostředně za branou z Husovy ulice. Návštěvník přes pokladnu a šatnu vstoupí přímo na hlavní reprezentativní schodiště.