VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nová část čističky na Císařském ostrově se schová pod zem

TROJA - Čistička vTroji se schová pod zem. Projekt na její úpravu dostál za poslední půl rok díky zvláštní komisi. Nesplní se tak obavy občanských aktivistů zTroje z budov dosahujících výšky pětipatrových domů v sousedství zoologické zahrady, jejímiž branami ročně projde více než milion návštěvníků. Aktivisté vyvinuli proti takové podobě čistírny odpadních vod silný tlak a donutili město obrátit o sto osmdesát stupňů.

28.6.2007
SDÍLEJ:

Čistička odpadních vod v Troji.Foto: Milan Jaroš

„Na novém území je už připravena nízká varianta tak, aby stavby esteticky nenarušily své okolí. Tedy, aby například nepřekážely v pohledu na Pražský hrad,“ říká radní Petr Štěpánek (SZ), který komisi zabývající se čističkou vede. Takové řešení si přitom dříve magistrát vůbec nepřipouštěl kvůli povodním. Vysoké budovy totiž měly podle odborníků chránit ty nižší nebo podzemní před velkou vodou.

Teď už ale město tvrdí něco jiného. Prý nevadí, že většina nových částí čističky nebude vyčnívat nad zemský povrch. „I v původním areálu chceme některá zařízení, jež byla v panice po povodni v roce 2002 vyvedena nad hladinu řeky, znovu vrátit pod povrch. Nemá cenu stavět za miliony vysoké budovy na ochranu, protože velké voda hrozí v době jejich životnosti maximálně jednou. V případě extrémní povodně bude čistička vyřazena z provozu tak jako tak,“ tvrdí Štěpánek.

S tím souhlasí i manažer čističky Luděk Pospěch. „Jde o investiční náklady. Obnova po povodni není nic katastrofálního a nám se to po tisícileté vodě podařilo čističku zprovoznit za pět měsíců. Navíc se tak velká povodeň nedá v následujících letech očekávat,“ říká Pospěch. Podle Štěpánka možná nebudou nutné ani původně plánované protipovodňové zásahy do břehů. „Snižováním stavem se totiž zvyšuje průtok řeky, a tedy i zmenšuje riziko povodně,“ dodává radní.

S posunem v jednání je spokojená i iniciátorka protestů proti původnímu projektu, aktivistka sdružení Tři duby a starostka Troji Monika Mauerová. „Tlak ze strany Troji a občanských sdružení, hrozba soudního sporu a především inspekce ministerstva kultury nakonec slavili úspěch,“ říká Maurerová. Za jedinou vadu na kráse považuje složení komise. „V komisi postrádám vliv nestranných odborníků. Pokud nad komisí nebude bdít odborná pracovní skupina, půjde jen o politické rozhodnutí. Navíc nám radí zainteresovaní zástupci investorských firem,“ uzavírá Maurerová.

Důvodem dostavby je požadavek EU na nižší obsah dusíku ve vypouštěné vodě.

Odpůrci čističky na Císařském ostrově slaví - únor 2007

Praha – Lidé bojující proti dostavbě Ústřední čističky odpadních vod na Císařském ostrově v Troji slaví. Léta se přeli s magistrátem o to, kde bude nová čistička stát a jak bude vypadat. Loni v létě se zdálo, že svůj boj definitivně prohráli. Bylo totiž vydáno stavební rozhodnutí na stavbu na Císařském ostrově. V tu chvíli se zdálo, že je téměř padesátileté hledání optimální varianty nové čističky u konce. V červnu vydané stavební rozhodnutí ale zablokovalo odvolání několika občanských sdružení, které dlouhodobě bojují proti výstavbě čističky na území Císařského ostrova. Sdružením vadila především estetická stránka věci. Budovy nové části čističky by totiž dosahovaly výšky pětipatrových domů a vidět by byly z širokého okolí, například i ze Zoologické zahrady, kterou ročně projde více než milion návštěvníků. Sdružení a městská část Troja tlak na magistrát dále stupňovali a město nakonec ustoupilo. „Tlak ze strany městské části Troja a občanských sdružení, veřejné slyšení v Senátu a v neposlední řadě hrozba soudního sporu nakonec slavili úspěch,“ říká starostka Troji Monika Mauerová.

Dlouho se nic nedělo. Před několika týdny ale nastal průlom. Magistrát ustoupil. Nedávno byla primátorem jmenována zvláštní komise vedená radním pro životní prostředí Petrem Štěpánkem (Zelení), která by o čističce měla poprvé jednat již tento měsíc. Jejím cílem je obrousit hrany mezi odpůrci a zastánci současné varianty a nalezení kompromisního řešení. Členy osmičlenné komise jsou kromě starostů Troji, Prahy 6 a Prahy 7 i primátor Pavel Bém a několik odborníků. „Iniciativu primátora a radního Štěpánka velice vítám. To, že je členem komise i sám primátor je pro mě zárukou, že město bere celou záležitost velice vážně,“ říká Mauerová. Podle ní by nejlepším řešením bylo přemístění čističky do kamenolomu v Klecanech. Nebude-li toto řešení průchozí, existuje podle Maurerové ještě jedno řešení, které lze stihnout do roku 2010. Území ostrova by bylo na povrchu zachováno a zvelebeno dětským hřištěm a sportovišti. Nová část čističky by pak našla své místo v podzemí ostrova. Štěpánek se ale domnívá, že existuje už jen možnost drobnějších úprav současné varianty. „Přesunutí čističky do Klecan je už dlouho mrtvá varianta. Musíme se snažit o nalezení takového urbanistického řešení, které bude respektovat okolí ostrova,“ říká Štěpánek. Je tedy otázkou zda je dohoda v rámci komise vůbec možná.

Ať už dospěje komise k jakýmkoli závěrům, je jisté, že by se otázka čističky měla řešit neprodleně. Hlavnímu městu jinak hrozí, že již brzy začne platit pokuty v řádu desítek tisíc eur denně. Důvodem je odkládaná dostavba Ústřední čistírny odpadních vod. Nebude-li v provozu do konce roku 2010, může na hlavní město uložit Evropská unie přísné sankce kvůli neplnění dohod v oblasti limitů dusíku ve vypouštěné vodě. Sankcí Evropské unie se bojovníci proti stávajícímu návrhu dostavby nebojí. „Myslím, že sankce EU jsou spíše strašákem. Nevím o tom, že by Evropská unie podobné sankce kdy udělila. Například v Athénách nedodržují tyto stejné limity EU již několik let, sankcím se ale zatím vyhýbají,“ tvrdí Mauerová. Vysokých sankcí se ale neobává ani radní Štěpánek. „Vysoké sankce v řádu miliard korun ročně, jaké platil třeba Brusel, se Prahy netýkají. Praze totiž čistička nechybí, jde jen o doladění současného stavu,“ říká Štěpánek.

Dostavba čističky se však na každý pád zase o něco vzdálila. „Zatím nebylo ani vydané stavební povolení a celý proces ještě může trvat poměrně dlouho,“ obává se manažer čističky Luděk Pospěch.

Jakub Němec, Václav Dvořák

Na Císařském ostrově by do čtyř let měla stát úplně nová čistička odpadních vod - říjen 2006

PRAHA - stejně jako jiná města v České republice musejí moderni-zovat své čističky do konce roku 2010. „Při vstupu naší země do unie jsme se zavázali, že kvalita vypouštěné vody v celé naší zemi bude splňovat evropská kritéria pro citlivé oblasti. Z našich čistíren poteče skoro nejčistější voda z celé Evropy. Důvodem je fakt, že jsme „střechou Evropy“ takže od nás putuje voda do dalších zemí,“ říká manažer ústřední čističky v Praze-Bubenči Luděk Pospěch. V hlavním městě funguje asi dvacet malých čistíren a jedna velká ústřední. Malé obsluhují čtvrtě na okraji Prahy, například Horní Počernice, Kbely, Koloděje, Březiněves či Nebušice, o 95 procent odpadních vod na území Prahy se však stará ústřední čistička v Praze – Bubenči umístěná na sa-mém konci Císařského ostrova. A zatímco u malých čističek se nepřepokládají žádné větší problémy, dostavba hlavní bubeneč-ská vzbuzuje emoce obyvatel přilehlých oblastí. Zabere totiž dalších devět hektarů Císařského ostrova, takže jí budou mít na očích všichni, kteří navštíví trojský zámek či zoologickou za-hradu.

Důvodem toho, že čističku zabere další území, je obsah dusíku ve vodě, kterou vypouští do Vltavy. V současnosti je ho v ní zhruba dvakrát víc, než připouští evropská směrnice. „Musíme se dostat ze zhruba dvaceti miligramů na polovinu a takové sní-žení nelze dosáhnout nějakým jednoduchým provozním opatře-ním, kupříkladu jiným dávkováním chemikálií, ale jedině zvý-šením nádrží zhruba na trojnásobbek,“ říká Pospěch. To podle něj ovšem nelze na současném prostoru udělat a proto by bylo nutné vybudovat přemístit celou čističku jinam nebo ji rozšířit na další pozemky Císařského ostrova. Magistrát však novostav-bu jinde zamítl. Radní argumentovali tím, že jiná řešení by byla dvakrát až třikrát dražší a nestihla by se dostavět do lhůty dané Evropskou unií. Podle Boučka se sice uvažovalo o lomu v Kle-canech, ale tam se ještě bude mnoho let těžit. Stejně tak padla varianta vybudovat podzemní čističku v Čimicích, která by stála třicet miliard a navíc je podle Boučka problematická z hlediska životního prostředí.

Zatímco občanské iniciativy varují, že nová čistička má stát v místech, které jsou Pražany vnímány jako rekreační, manažer čističky Pospěch rozhodnutí magistrátu hájí: „Stejně jako nepo-stavíte lyžařské středisko v Holandsku, nevystavíte ani čistírnu na kopci. Jsou zde svedené všechny stoky na jedno místo, jiná řešení by byla mnohonásobně dražší. V každém městě je čistírna obvykle vystavěna v blízkosti vodního toku a na nejnižším mís-tě.“ Podle Boučka se ovšem o přesunutí čistírny za hranice Pra-hy uvažuje už desítky let. Koncem 80. let se už dokonce začaly budovat roury od Bubenče, ale restituční nároky na místě uva-žovaném pro výrobu čističky v Hostíně u Vojkovic nakonec vše zhatily. Všichni oslovení vodohospodáři se shodli, že vybudovat čističku na jiném místě není technický problém, jediným limi-tem jsou peníze a politická vůle novou stavbu prosadit. „Nikdo prostě nechce mít sousedovu kadibudku na dvorku,“ shrnuje základní výhradu Pospěch.

Pomineme-li spory, kde čistička má stát, její odpůrci také brojí proti tomu, jak bude vypadat. Především radní městské části Troja a občanská sdružení z této lokality se cítí podvedeni. Troj-ští radní totiž před lety souhlasili s rozšířením čističky, jenže tehdejší plány se podle nich od těch dnešních podstatně lišily. „Městská část Troja je čističkou v podobě, v jaké je v současné době projektována, silně poškozována,“ říká Oldřich Adámek, starosta městské části Praha – Troja. „V původních plánech byly stavby v podzemí. Ale dalším vývojem při projednávání územ-ního rozhodnutí se začaly v projektu objevovat stavby, které poškodí turistickou oblast na břehu a svazích Troje,“ říká. O zakrytí bojuje také sdružení Troja dětem. Chtěli bychom, aby dostala celá pod zem nebo byla alespoň celá překrytá, tak jak se o tom uvažovalo ve variantách schválených v roce 2002 ještě před povodní. Celá plocha, kde má stát čistička, byla původně volně využitelná pro veřejnost, měla tam stát sportoviště nebo odpočinkové louky,“ upozorňuje Vlasta Čermáková z tohoto sdružení. Podle náměstka primátora Jana Bürgermeistera se ta-kové variantě sice uvažovala, ukázalo se ale, že zakrýt čističku železobetonovou konstrukcí není možné kvůli povodním. Ostat-ně právě povodně rozšíření čističky svým způsobem pomohly. Smetly totiž zahrádkářkou kolonii v jejím sousedství. Město najednou mělo k dispozici volný pozemek a nemuselo řešit pro-testy zahrádkářů.

Trnem v oku trojských občanů jsou především dvě budovy vy-soké zhruba 16 metrů, které mají vyrůst na území rozšířené čis-tičky. Samotná čistící linka s nádržemi bude v úrovni terénu, v budovách se plánují strojní zařízení, tedy například čerpadla. Paradoxem je fakt, že čistička takto vysoké budovy vlastně ne-potřebuje. Za vším jsou opět povodně. V záplavové oblasti totiž musejí být elektrické rozvaděče umístěny v takové výšce, aby je nezasáhla velká voda. Stavby by možná vyvolávaly menší kon-troverze, kdyby nebyly z trojského břehu vidět, stejně jako si málokterý cyklista na frekventované trase na trojské straně smě-rem do Kralup všimne stávající čističky na protějším břehu Vl-tavy. Jenže v budoucnosti se pohled na nové budovy naskytne každému návštěvníkovi zoologické zahrady.

Důvodem toho, že stavby budou „hezky na očích“, jsou opět povodně. „Čistička musí být chráněna protipovodňovou zdí. Vznikl ale názor, že se mezi tuto zeď a trojský břeh nevejde průtok Vltavy, což by způsobilo vzedmutí řeky a její vyplavení v centru Prahy. Proto bylo rozhodnuto, že se část břehu vy-bagruje a původní porost – stromy, které měly čističku zakrývat – má být kompletně vykácen. To by znamenalo, že se stavby čističky, které dosahují výšky pětipatrových domů, budou z trojského břehu celé vidět,“ stěžuje si starosta Adámek. . To potvrzuje Zdeněk Beneš z odboru životního prostředí Prahy 7: „Kvůli protipovodňovým opatřením bude vykáceno přes 200 stromů. Budou poté nahrazeny další výsadbou, ale samozřejmě potrvá deset až patnáct let, než nové stromy dosáhnou výšky těch původních.“ V záplavové oblasti se sice nové stromy sázet nesmějí, na Císařském ostrově však dostala nová výsadba vý-jimku. Nejméně deset let tedy toho nové stromky příliš nezakrejí a i poté budovy nebudou zakryty úplně. Bude jich ale totiž mno-hem méně, než je tomu dnes.

„Je to záplavová oblast, takže jich tam nemůžeme být moc, o každém stromu se dohadujeme,“ říká Bouček. Podle něj se ovšem magistrát snaží, aby budovy vypa-daly dobře: „Budou celé porostlé břečťany a nahoře mít zahra-du.“ Podle Pospěcha nebudou vypadat jako velké nádrže zobra-zené na pohlednici vydané sdružením 3duby v rámci kampaně proti rozšíření čističky. „V žádném případě to nejsou fialové šedesát metrů vysoké nádrže na kal, jak je někdo nakreslil na pohlednici,“ říká. .“ Jenže to občanská sdružení neuklidňuje. „Na ostrově vznikne veřejnosti naprosto nepřístupný průmyslo-vý areál, který bude obtěžovat už svým vzhledem,“ myslí si Vlasta Čermáková ze sdružení Troja dětem.

Rozšířená pražská kadibudka naproti trojskému zámku nebude na rozdíl od té stávající smrdět. Z tohoto hlediska se uleví i ob-čanům Prahy 6, jejíž radnice dnes řeší mnoho stížností kvůli zápachu. „Prakticky všechna technologická zařízení jsou neza-krytá, zápach se tedy volně šíří do ovzduší. A za určitých klima-tických podmínek šíří i do širokého okolí čističky,“ říká mís-tostarostka Prahy 6 Jaroslava Trnková. Podle Pospěcha by zá-pach ź čistírny měl po stavebních úpravách úplně zmizet. „Nové provozy by neměly smrdět vůbec a ty staré, které dnes nějaký zápach produkují, by měly být při rekonstrukci zakryté,“ říká. O tom, že lidé v okolí čističky nebudou jejím provozem obtěžová-ni, je přesvědčen i předseda komise životního prostředí Prahy 7 Pavel Jablonský: „Nebude z toho hluk a zápach jako dnes.“

Celkové náklady stavby dosahují 11,25 miliardy korun a na je-jich uhrazení se bude podílet i Evropská unie. „V optimálním případě by se unie mohla podílet na výstavbě zhruba ze 60 pro-cent, osobně se ale domnívám, že realističtější je předpoklad získání zhruba 40 procent z EU, 10 až 15 procent od státu, 20 až 25 procent od provozovatele čističky formou předplacení ná-jemného a zbytek budou činit vlastní rozpočtové zdroje města,“ říká náměstek primátora Petr Hulinský, který je zodpovědný za pražský rozpočet.

Územní rozhodnutí ke stavbě nové čističky bylo vydáno 5. června. Stavět se ale začít nemohlo, protože se proti němu odvolala občanská sdružení, což právě nyní řeší stavební odbor magistrátu. „Ještě v květnu jsem si myslel, že začneme stavět už letos. Ale i když se nyní rozhodne, může se někdo obrátit ještě k soudu,“ říká Bouček. Kdy se opravdu začne stavět, je tedy podle něj nejisté. A občanská sdružení to opravdu vzdát nehodlají. Upozorňují, že s novostavbou nesouhlasil Národní památkový ústav. „Jeho vyjádření zůstalo zcela ignorováno. Poslední slovo má totiž útvar památek na magistrátu, tedy úřad investora. A jiný útvar investora řeší naše odvolání. Chceme, aby celá situace byla prošetřena odbornou komisí nebo ministerstvem pro místní rozvoj,“ říká jednatelka sdružení 3duby Monika Maurerová.

A zítra bude v Senátu veřejné slyšení na téma rozšíření čističky, které vyvolalo toto sdružení. „Chceme požádat senátory, aby interpelovali příslušné ministry. Jde nám o to, aby se našla jiná alternativa než ta stávající,“ říká Maurerová.

Jakub Němec, Václav Dvořák

 

28.6.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Řidič na rozvoz pizzy 25 000 Kč

Malá, rodinná a velmi oblíbená pizzerie na Jižním Městě hledá řidiče na rozvoz pizzy. Nabízíme mladý a velmi příjemný kolektiv a zázemí, slušné platové podmínky a spolehlivé jednání.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 12 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Pekařská č.p. 621/7, 155 00 Praha 515, kontakt: Egyházi Jana, tel.: 225 988 986, e-mail: j.egyhazi@tpicr.cz, Přejímka, evidence, příprava a výdej materiálu pro naši servisní a realizační činnost. Základní znalost práce na počítači. Školení obsluhy el. vysokozdvižného vozíku zajistíme., Orientace v instalatérském materiálu výhodou. , Rozsah pracovní doby podle dohody, možno i na jiný počet hodin nebo na plný úvazek. Uvedená mzda je na částečný úvazek, pracoviště skladu Praha 5, Bavorská (areál Mototechna). Pracoviště: Tpi česká republika s.r.o.-002, Pekařská, č.p. 621, 155 00 Praha 515. Informace: Jana Egyházi, +420 225 988 987,602 727 709.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 38 000 Kč

Řidiči tahačů Řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahače. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 38000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: Hledáme řidiče na pravidelnou linku do Fracie.Požadujeme platné doklady: ŘP,Prof.pr., kartu do digitálního tachogradu,psychotesty, znalost ČJ,praxe v oboru., Nabízíme stálou práci,pravidelný příjem,stáří vozidel max. 3 roky.. Pracoviště: M+l logistik s.r.o., Na Škrobech, č.p. 36, 252 25 Jinočany. Informace: Martin Mašín, +420 737 235 635.

Zákaznický servis - Zákaznický servis Telemarketingový pracovník 14 000 Kč

Prodejci po telefonu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce : Karlovo náměstí 557/30, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Způsob prvního kontaktu : telefonicky na telefonním čísle : 737 819 195 - 9,00 - 18,00 hodin, nebo e-mailem - obchod@dvc.group.cz, osobně na adrese : Karlovo náměstí 557/30, 120 00 Praha 2 - mezi 9,00 -18,00 hodinou., Kontaktní osoba : Grigoril Viatchinin, Radka Bergerová - Vondráková , Upřesňující informace : hledáme komunikátory po telefonu pro zajištění zakázek, pro Client Service, pro komunikaci se stávajícími klienty. Výhodou ruský ,ukrajinský nebo anglický jazyk. Český jazyk - základní nebo povinný kurs polovinu roku. , Zaměstnanecké výhody : ubytování, bonusy. Pracoviště: Or plus construction s.r.o. - karlovo náměstí, Karlovo náměstí, č.p. 557, 120 00 Praha 2. Informace: Radka Bergerová Vondráková, +420 731 860 188,774 634 459.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Francouzi se radují z vítězství na MS.
8

Triumf po dvaceti letech. Francouzi přestříleli Chorvaty a jsou mistry světa

Akce Hrr na ně! připomene slavnou husitskou bitvu na Vítkově
25

Husité, kejklíři i mučící nástroje. Hrr na ně! Bitva na Vítkově se znovu opakuje

Ředitel Nemocnice Na Františku končí, na svou funkci rezignoval

Obvinění z manipulací s veřejnou zakázkou, které obdržel minulý týden, bylo důvodem rezignace ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka. Radní Prahy 1 dnes jeho rezignaci přijali. Do dalšího jednání rady, které proběhne 17. července, jej zastoupí právnička nemocnice Alena Hanilcová.

Primátorka Krnáčová: Investice do školství jsou nejvyšší od roku 2011

Celý letošní školní rok se Pražský deník ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy ptal studentů, co je nejvíce trápí, co je zajímá a co by mohlo být na jejich škole či v Praze lepší. V létě budeme naopak přinášet reakce magistrátu na problémy tížící studenty. Dnes se zaměříme na oblast investic do pražského školství.

Pražští veterináři letos našli závady u pětiny prodejců na farmářských trzích

S rychlým nástupem jara se inspektoři Státní veterinární správy působící v Praze zaměřili také na kontrolu prodeje potravin na farmářských trzích. Konkrétně šlo o živočišné komodity jako jsou maso, ryby, masné a rybí výrobky, vejce, mléko a mléčné produkty či med. 

Přes Prahu se opět přehnala bouřka s krupobitím. Problémy mělo i letiště

/VIDEO/ Páteční výstraha před silnými bouřkami meteorologů tentokrát byla přesná. Kolem poledne se silný déšť doprovázený větrem a kroupami prohnal Prahou. Ve srovnání se středečním řáděním počasí teď nezpůsobilo takové škody. Největší problémy podle všeho zaznamenali obyvatelé Prahy 6. Na chvíli se omezil dokonce provoz na Letišti Václava Havla.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT