„Je skvělé, že se posouváme dál a plány na výstavbu čtvrti Bubny-Zátory pokračují. Technická infrastruktura je stěžejní část plánování města, kterou je potřeba nepodcenit. Chceme, proto být připraveni a prověříme, zda by bylo možné vytápět a chladit budoucí budovu Vltavské filharmonie a další objekty za využití nízkopotenciálního tepla z ÚČOV. Vše je potřeba koordinovat a připravovat již v zárodku,“ vysvětluje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Ekologicky šetrný a inovativní způsob tepelného zásobování nové zástavby prověří podrobná studie energetických sítí, která posoudí veškeré projekty spojené se zásobováním energií, které se v území plánují, a navrhne harmonogram jednotlivých prací.

„Tímto krokem jdeme vstříc našemu klimatickému závazku, kdy jsme se zavázali, že do roku 2030 snížíme emise CO2 vyprodukované na území hlavního města o 45 procent. Odpad z Ústřední čistírny odpadních vod lze právě energeticky využívat například pro vytápění budov a domovů,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

„Plánování nové městské čtvrti je komplexní disciplína, která zasahuje do mnoha různých sfér. Je tedy dobře, že nyní zpracujeme podrobnou studii, která prověří, jak bude území Bubny-Zátory v budoucnu zásobováno energií,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Analýza navazující na územní studii má být hotová v létě a začátek výstavby v rozhlehlém „brownfieldu“ u stanice metra Vltavská očekává město do čtyř let.