Dopravní podnik totiž plánuje další rozsáhlé opravy. Tentokrát se budou týkat stanic Karlovo náměstí a Českomoravská.

„Co se týče Karlova náměstí, jsme v procesu vyhlášené veřejné zakázky. Zahájení prací odhadujeme na počátek následujícího roku. O dalším časovém průběhu do uzavření smlouvy se zhotovitelem nemůžeme sdělovat podrobnosti,“ uvedla Aneta Řehková, mluvčí Dopravního podniku. Podobné informace se týkají i omezení provozu ve stanici Českomoravská. V ní se budou vyměňovat eskalátory a vybuduje se bezbariérový přístup, stanici zároveň čeká celková modernizace. Ani v tomto případě není dosud znám termín zahájení prací, které stanici uzavřou.

Kudy se nedostanete do metra.

„V současnosti je vypsaná veřejná zakázka na projektanta, až po konzultacích s ním vyjde najevo poloha výtahu. Zahájení zatím není definovatelné,“ doplnila mluvčí pražského dopravce.

Anděl a Náměstí republiky: opraveno

Pražané se mohou ale těšit i na dvě pro ně příznivé dopravní zprávy: dva dlouhodobě uzavřené vestibuly stanic metra na trase B se budou otevírat. Na začátku září skončí práce na opravě eskalátorů na Náměstí Republiky. Za měsíc zpřístupní dopravce od loňského roku uzavřený vestibul metra Anděl, který ústí do Nádražní ulice.

Výtahy nejedou

V době, kdy nebylo možné se z Nádražní ulice kvůli uzavírce vstupu do metra dostat, cestující v hojném počtu používali výtahy do stanice. Ty ale byly pravidelně přetěžovány a následně se porouchaly.

„Je třeba upozornit, že osobní výtahy ve stanicích jsou určeny především k přepravě osob se sníženou schopností pohybu a osob s dětskými kočárky. Během probíhající uzavírky vstupu do metra z křižovatky Anděl je tato kaskáda výtahů používána cestujícími pro vstup a výstup z metra v tomto směru. Je tak zatěžována několikanásobně více než obvykle a opotřebení jednotlivých dílů výtahů se zvyšuje,“ zdůvodnila Řehková, proč jsou výtahy mimo provoz, a dodala, že i když dopravce zvýšil četnost technických kontrol, servisu i zkoušek, potýká se s vyšší poruchovostí.