Část místních provozování kasin odmítá bez ohledu na argumenty; s tím, že takové podnikání na vesnici nepatří a přináší jen rizika. Jiní naopak vidí možnost zvelebení nyní zanedbaných areálů plus finanční přínos pro obec umožňující naplnění záměrů, na které zatím chybějí peníze.

K tomuto táboru se řadí i starosta Pavel Hrdlička (Chrášťany pro život). Má za to, že provoz kasin je v zájmu obce. Může jí přinést mnoho pozitivního; naopak negativa po rozhovorech s kolegy z míst, kde kasina fungují, neočekává žádná.

Smlouvy platí. Co bude dál?

Odpůrci hovoří právě o problémech: obávají se, že hazard bude přitahovat podivné existence, může vzrůst kriminalita – a ve hře jsou také argumenty hovořící třeba o špatném příkladu pro mládež nebo o nárůstu dopravního zatížení. Často se opakuje mínění, že by existence kasin mohla přinést snížení hodnoty místních nemovitostí, protože o takové sousedství kupci nestojí.

Vyříkat si stanoviska mají oba tábory na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí večer. Uskuteční se 15. dubna od 19 hodin v chrášťanském Sportcentru, a to s jediným bodem programu: diskuse s občany na témata související s provozováním hazardu na území obce a uzavřenými dohodami o spolupráci se společnostmi Bonver Win a CEC Praha.

Právě zmiňované dohody s investory (jimiž jsou míněni provozovatelé kasin) budou na jednání zastupitelů s občany velké téma. Již podepsané dokumenty, schválené zastupitelstvem na konci února, obsahují totiž mimo jiné závazek, že obec oběma akciovým společnostem umožní podnikání po dobu deseti let. Po tuto dobu nepřijme zastupitelstvo vyhlášku, která na území obce zakazuje provozování technických, živých a jiných podobných her (což jsou formulace vycházející se zákona o hazardu) – a pokud bude tyto hry na území obce regulovat, nemá se to vztahovat na podnikání obou zmiňovaných akciových spolčeností.

Podle očekávání obě strany sporu přivedou právníky, kteří vyloží svůj pohled na to, jak je možné dále postupovat a jaké důsledky by mělo přijetí případných dalších rozhodnutí. Odpůrci hazardu se totiž netají tím, že se svůj boj nechtějí vzdát asi za situace, kdy by obci za odstoupení od uzavřených smluv mohly hrozit „postihy“ v podobě náhrady škody. Pak by asi prosazovali, ať se obec brání u soudu.

Lidé, kteří kasina odmítají, nadále volají po schválení obecně závazné vyhlášky zakazující hazard na celém území obce, případně po vyhlášení místního referenda, v němž by se občané mohli vyjádřit, zda se zřízením provozoven hazardních her na území obce souhlasí. Tyto požadavky obsahuje i internetová petice založená místním právníkem Vladimírem Vedralem. V pondělí ráno pod ní bylo připojeno 556 podpisů.

Zlepšení vzhledu i potřebné peníze

Akciové společnostmi Bonver Win a CEC Praha plánují zřízení a provozování kasin v sousedství Plzeňské ulice: v areálu firmy Montir, před nímž by zmizely polorozpadlé stánky hyzdící okolí, a v přestavěné budově restaurace Plné břicho, kde o pokračování v dosavadním podnikání nemají zájem nájemce ani pronajímatel. Starosta Hrdlička uvedl, že obě firmy souhlasily s poskytnutím jednorázového daru ve výši deseti milionů korun plus čtvrtmilionového ročního příspěvku na projekty určené obcí. K tomu se vyjádřila i hejtmanka kraje Petra Pecková (STAN), která proti hazardu dlouhodobě vystupuje. Částku vnímá jako směšnou.

Starosta, jenž upozorňuje na přísná pravidla, která provozovatelé musí splňovat, k tomu ještě připomíná předpokládaný výnos z daně z hazardu. Míní, že obec by tak mohla dostávat dalších zhruba šest milionů korun ročně. Aktuálně by získané peníze využila na rekonstrukcí ulice U Cihelny, opravu hřiště u bytových domů a úpravu odpočinkové zóny v Růžové.

Neházet všechny do jednoho pytle

O „bublině dezinformací“ a nepřehledně vypjaté a emotivní situaci hovoří před pondělním jednáním Miloslav Bohůnek – manažer rozvoje podnikání společnosti CEC Praha, která provozuje síť Star Casino. V Chrášťanech chce zřídit kasino v areálu firmy Montir. Bohůnek připouští, že výhrady odpůrců nejsou bezdůvodné – někde se kasina skutečně neuvedla dobře – zdůrazňuje však, že se netýkají projektu, za jehož přípravou stojí. „Provozovatelé mají vydaná platná povolení, která postupně budou končit – a tím se trh pročistí od provozoven, jež působí nedůstojně a evokují to, co potom vytváří negativní emoce a předsudky,“ poznamenal.

Zdůrazňuje, že hazardní hry procházejí v posledních letech „jednou úpravou zákona za druhou“. „Jednou z aktuálních je úprava loterijního zákona s účinností od 1. ledna 2024, která opět zcela radikálním způsobem zpřísňuje naše podnikání, aby do maximální možné míry zákon chránil bezpečnost a před patologickým hráčstvím,“ uvedl. S tím, že kvalitní úpravy zákonů přinesou do herního sektoru změny v hazardních společnostech. „Dostáváme se krok za krokem do kvality na úkor kvantity,“ konstatoval.

„Předsudky a prohibice nic neřeší,“ nabízí Bohůnek své argumenty. S tím, že společnost, již zastupuje, chce v Chrášťanech vybudovat prestižní kvalitní kasino ve zcela uzavřeném objektu, který na sebe nebude jakkoliv poukazovat, bude monitorován kamerovým systémem a pod neustálým dohledem bezpečnostní agentury. „Musí splňovat všechny parametry aktuálního zákona o hazardních hrách – a díky tomu nemůže docházet k rušení nočního klidu a jakýmkoliv dopadům spojeným s trestnou činností ani nemůže jakkoliv narušit bezpečnost nezletilých dětí,“ sdělil manažer Deníku.

K negativním jevům, z nichž mají obyvatelé Chrášťan obavy, uvedl, že je v kontaktu s desítkami obcí a měst po celé republice i s policisty a místními strážníky – a za poslední dva roky nic takového neřešil. Alespoň ne ve vztahu ke kasinům. „Pokud k tomu došlo, nakonec se ukázalo, že negativní dopad byl z vedlejší hospody nebo večerky, před kterou postávaly různé skupinky podnapilých nebo drogově závislých osob, které rušily noční klid,“ vysvětlil s tím, že provozovna hazardních her s tím neměla společného víc nežli jen bezprostřední blízkost.