Několikatýdenní prodlení podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které v Modřanech okruh staví a je za stav povrchové i podzemní vody odpovědné, bylo dáno odvolacími lhůtami a podmínkami kolaudačního řízení.

„Musela být dodržena podmínka, že začátek čerpání bude úřadům nahlášen minimálně týden předem. To firma, která tunel staví, obratem učinila a čerpání bylo spuštěno o posledním květnovém víkendu,“ informoval za ŘSD Zdeněk Selichar.

Voda by se tak již nyní měla do potoka ze stavby definitivně vracet zpět. Její dostatečnou kvalitu zajišťují dočasně dvě nádrže. Jedna je sedimentační, druhá má sloužit k případnému odloučení ropných látek. Obě po dokončení stavby tunelu zmizí a voda bude do potoka odtékat za pomoci gravitace přímo z jímky.

Dva roky na suchu

Pramen Cholupického potoka byl před měsíci stržen stavbou tunelu. Podle místních obyvatel postrádalo koryto vodu téměř dva roky. Loni v létě pak vyschlo úplně.

Lidé proto začali mít obavy o zeleň a chráněného mloka skvrnitého, který se podle ministerstva životního prostředí může v potocích Modřan vyskytovat. O situaci Deník informoval již letos v únoru.