Vzdají se práva na odvolání

Obě instituce včetně Úřadu Městské části Praha 12 se shodly, že ihned po obdržení kolaudačního rozhodnutí se vzdají práva na odvolání, aby kolaudace nabyla právní moci co nejdříve. „Předpokládáme, že do konce týdne po nabytí právní moci bude stavba zkolaudovaná a plně funkční,“ dodal Zdeněk Selichar z Ředitelství silnic a dálnic, které je zodpovědné za dopady stavby části městského okruhu v Praze 12.

Zkolaudovány budou dvě soustavy vodohospodářských staveb. Jedna na zařízení staveniště v Komořanské ulici, druhá mezi Točnou a Cholupicemi. Zatímco první bude vypouštět vodu do Vltavy, druhá by měla zavodnit Cholupický potok, na jehož vysychání loni upozorňovali obyvatelé. Principem obou soustav je však až do dokončení stavby okruhu, kdy bude řešení zavodnění mírně pozměněno, stejný.

„Voda ze stavební jámy se zachytí v jímce, ze které bude přečerpána do sedimentační nádrže, kde se odkalí. Poté ještě proteče do odlučovače ropných látek, který má zajistit dobrou kvalitu i v případě havárie. Před navrácením vody do potoka a řeky může být ještě upraven její stupeň pH,“ vysvětlil Selichar.

Do Cholupického potoka se vrátí voda s předepsanou kvalitou, která by měla vyhovovat tamějším živočichům.