Zmizí domy i přechody

Ustoupit má nejen patnáct domů, ale také řada přechodů. Mimoúrovňové křižovatky na některých místech zřejmě zcela vytlačí pěší. Alespoň dle stávajících plánů.

Varující zprávy pocházejí od členů tří občanských sdružení. Údajně jim nejde o to projekt zcela zastavit, nýbrž ho upravit a přizpůsobit životu obyvatel dotčených čtvrtí.

Dopady obří dopravní stavby, která má odstartovat zhruba za pět let, nyní zkoumají odborníci na ministerstvu životního prostředí. Ředitel odboru městského investora Jiří Zlatohlávek zdůraznil, že jde o nutnou součást městského okruhu, který má být zcela dokončen po roce 2022.

„S úsekem navazujícím na tunel Blanka se začne nejdříve v roce 2015,“ upozornil Zlatohlávek.

Členové občanských iniciativ Auto*Mat, 8jinak! a Krocan v polovině tohoto týdne, převlečeni za stavební dělníky, symbolicky uzavřeli chodníky na Balabence a u nemocnice Bulovka a rozdávali kolemjdoucím letáky informující o „Blance 2“.

Právě dnes uplynula lhůta, do které mohli občané vyjádřit své námitky k dopadům stavby na životní prostředí. Následující pondělí, třicet minut po čtrnácté hodině, pak začíná v hotelu Olympik veřejné projednávání.

„Jsme velmi znepokojeni tím, jak necitlivě je stavba Blanky 2 řešena. Projekt významně zasáhne do života Prahy 8. Jedná se v podstatě o dálniční průtah vedený obytnými čtvrtěmi,“ říká Jan Urban z občanského sdružení 8jinak!

„Většina obyvatel se o „Blance 2 dozvídá prakticky až nyní a často mají velmi nepřesné informace. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvýznamnější zásah do charakteru naší městské části za posledních několik desetiletí, očekával bych více diskuse s občany, více kvalitních odborných argumentů a více ochoty naslouchat. Místo toho se zdá, že magistrát chce projekt prosadit stůj co stůj,“ dodal Urban.

Podle Dany Balcarové ze sdružení Krocan z Prahy 9 je příprava „Blanky 2“ předčasná. „Dokud se nedostaví Pražský okruh, neměl by magistrát ani uvažovat o další podpoře automobilového provozu v širším centru. Vede to k zahlcování ulic, dopravním zácpám a zhoršování životního prostředí. Naší části Prahy by Blanka 2 nic nepřinesla. Vznikl by naopak tlak na stavbu další dálniční komunikace, Vysočanské radiály,“ říká Balcarová.

Blanka 2 má navázat na Blanku 1 v Troji a vést přes Vysočany do Malešic.

Jde o poslední chybějící část městského okruhu. Z bezmála deset kilometrů dlouhého úseku rychlostní komunikace má vést 4 až 5,5 kilometrů trasy v tunelu. Kapacitní silnice má mít 2x 2 nebo 2x 3 jízdní pruhy.

Zvažují se dvě varianty. Jedna počítá s trasou od Pelc-Tyrolky tunelem pod Bulovkou, druhá po povrchu Povltavskou ulicí. Velká mimoúrovňová křižovatka má vzniknout na Balabence. Chodci na ní samozřejmě nebudou mít co pohledávat.

Pěší se zřejmě nedostanou, kvůli uvažovanému tunelu pod ulicí Zenklova, k řece.

U Bulovky se pak chodci zanoří pod zem do několik desítek metrů dlouhého podchodu.

„Je to dálnice uprostřed města,“ je přesvědčen Vít Masare ze sdružení Auto*Mat.

„Má jí ustoupit celkem patnáct domů, z toho pět obydlených. Na mnoha místech přeruší draze zbudované cyklostezky,“ dodal Masare.