Ve čtvrtém kalendářním týdnu zemřeli v hlavním městě na chřipku dva lidé, přibyly dvě hospitalizace, kdy byla  u pacientů nezbytná podpora dýchání. Mírný vzestup nemocnosti, o 5,5 procenta, byl ve čtvrtém kalendářním týdnu u dětí od šesti do 14 let, vzestup o 16,1 procenta byl u dětí do pěti let věku. Ve skupině od 15 do 24 let byl pokles o 6,6 procenta a ve skupině od 25 do 59 let o 12,8 procenta. Podle dat národní referenční laboratoře zůstává počet potvrzení viru chřipky ve vzorcích z Prahy stejný, nezvyšuje se.

Zabrání se epidemii?

Závisí tedy nyní na vývoji nemocnosti u dětí, pokud u nich nebude už stoupat, mohl by v příštím týdnu nastat pokles celkové nemocnosti.  V ČR ve čtvrtém kalendářním týdnu stouply počty akutních respiračních onemocnění o 11,1 procenta, chřipky o téměř 30 procent. Na 100 tisíc obyvatel bylo 1 659 případů onemocnění.