Díky zefektivnění výroby mohl být zvýšen příspěvek, kterým Charitky pomáhají dětem a podporují jejich rozvoj. Nyní je z pořizovací ceny Charitek předáváno dále již 12 místo původních 10 procent. V druhém roce svého působení tak Charitky prohloubily svůj sociální rozměr a staly se ukázkovým modelem sociálního podnikání,” říká zakladatelka projektu Miriam Janyšková.

Do programu se v posledním roce nově zapojilo dalších devět společností a šest neziskových organizací. „Mezi 141 dětí bylo letos rozděleno dalších téměř 218 tisíc korun. Celkem bylo za dva roky existence Charitek podpořeno 324 dětí částkou téměř 425 tisíc korun, kterou jsme získali od 20 společností díky využití Charitek pro jejich vlastní propagační sdělení. Finanční prostředky jsme předali dětem prostřednictvím prověřených neziskových organizací, kterých je v tuto chvíli do programu zapojeno třináct,” pyšní se Janyšková.

A další cíle? „Rádi bychom v příštím roce rozšířili základnu Charitek o další pilíř - aby se do projektu mohli zapojit i běžní lidé a jejich poslání tak přímo sdílet,” dodala zakladatelka.