Otestuje ho v polovině tohoto roku a systém celopražských parkovacích zón by resortně odpovědný náměstek primátora Jiří Nouza rád viděl v chodu od prvního ledna 2015.

Ještě tento týden přitom hrozilo, že oněch systémů parkování bude v Praze fungovat hned několik zároveň. Konkrétně pět. Vždy za jiných podmínek a jiných pravidel pro řidiče. Ti se už předem děsili totálního chaosu a kolapsu dopravy.

Po ohlášení magistrátního záměru naštěstí radnice postupně upouštějí od plánů na zavedení vlastní regulace parkování, přestože magistrátní návrh zatím vesměs považují za nedodělek.

Na test celopražských zón v polovině roku si počkají Praha 6, 5 i 8. Právě tyto městské části při tom ještě nedávno ujišťovaly vlastní rezidenty, hledající dennodenně a často marně místo k zaparkování, že pokud se magistrát nepohne, nezávisle na něm zóny vyhlásí hned z kraje letošního roku.

Cestou podobné „revolty" nepůjdou

Naproti tomu představitelé Prahy 4 a Prahy 10 už dříve konstatovali, že cestou podobné „revolty" nepůjdou. Ani tak ale nezmírnili kritiku magistrátu za to, že zavedení zón oddálil minimálně o rok a půl oproti původně plánovanému termínu.

Radnice Prahy 4 navíc upozorňuje, že aktuální návrh s ní představitelé magistrátu projednávali jen minimálně a chce prosadit jeho změny.

Mezi lednem a dubnem letošního roku chtěly některé radnice, nezávisle na magistrátu, spustit vlastní parkovací zóny. Nehodlaly déle vyčkávat na komplexní řešení, které Praha opakovaně odkládala a oddálila ho tak nejméně o rok a půl.

Karlín, Libeň, Dejvice, Smíchov. Tam všude se hned z kraje letošního roku mělo parkovat podle místních pravidel. K tomu chtěla vlastní fungující zóny rozšířit i Praha 9.

Řidiči by se dočkali totálního chaosu

close Přeplněné parkoviště před budovou Fakultní nemocnice na Lochotíně zoom_in Pokud by magistrát ke konci loňského roku nepřispěchal s návrhem celoměstských zón, které chce testovat už za šest měsíců a definitivně spustit úderem 1. ledna 2015, pak by se řidiči dočkali totálního chaosu a museli by se v rámci jednoho města řídit hned pěti soubory pravidel pro parkování.

Teď ale Praha 8, 6 a 5 obezřetně upouštějí od svých původních plánů a avizují ochotu počkat na pilotní testy celopražského parkovacího systému. „V případě nedodržení časového harmonogramu ze strany magistrátu jsme ale připraveni vlastní regulaci parkování okamžitě oživit," upozornil místostarosta Prahy 8 Michal Švarc ve shodě se svými kolegy z Prahy 5 a 6.

Také představitelé dalších dvou zmíněných radnic si chtějí pohlídat dodržení slibů magistrátu a podílet se na dopracování systému, který jim zatím připadá jako nehotový. Totéž deklarovala i Praha 4.

Hrozí znehodnocení milionové investice

Místostarosta Prahy 8 Švarc doufá, že se do pilotní fáze celoměstského systému už v polovině roku podaří zařadit Karlín a Libeň a posléze, v prvním čtvrtletí 2015 také Kobylisy. „K realizaci bude využit náš projekt, předložený už v roce 2012, čímž bude zachráněna milionová investice, které by dalším odložením hrozilo znehodnocení. Úsporou pro Prahu 8 navíc bude instalace nového systému magistrátem a nikoliv městskou částí, jak by tomu bylo v případě vlastní regulace. Ta ušetřené prostředky použije na opravy chodníků," vysvětlil Švarc.

„Plánovaná regulace parkování v Praze 8, po fungujícím vzoru Prahy 9 je však stále připravena k instalaci," zopakoval místostarosta osmé městské části. 

Vstřícně, avšak obezřetně se k čerstvému magistrátnímu návrhu celoměstských zón staví Praha 5. „Souhlasíme se spuštěním pilotního projektu nové koncepce zón placeného stání na území Smíchova od září letošního roku," shodli se radní městské části. Zároveň ale zkritizovali strohost a nekonkrétnost magistrátního návrhu.

Celý dokument je prý obtížně srozumitelný

„Nezaručuje spuštění nového konceptu celopražských zón placeného stání ve stanovených termínech. Proto žádáme vedení Prahy, aby se zaručilo, že zóny budou skutečně spuštěny 1. ledna 2015 a otestovány už v polovině roku, tak, jak bylo deklarováno," vzkázali radní Prahy 5 svým kolegům na magistrát.

Ještě dál jde v kritice Praha 4, jejíž místostarosta Jiří Bodenlos tvrdí, že magistrát při pořizování konceptu celoměstských parkovacích zón nebral v potaz připomínky městské části.

Celý dokument je prý obtížně srozumitelný. „Klade příliš veliký důraz na IT řešení, a přitom opomíjí základní prvek zón placeného stání regulaci dopravy v klidu. Chybí kvalifikovaná analýza dosavadního systému zón placeného státní a analýza důsledků jejich rozšíření. Základním pravidlům funkčnosti regulačních prvků je v dokumentu věnovaná necelá jedna strana z celkem 27 stran. V návrhu nové koncepce chybí cenové odlišení vozidel podle jejich délky a návrh novelizace ceníku placeného státní," připomínkuje Praha 4 magistrátní koncept.

Ten podle Bodenlose opomíjí mimo jiné i to, že Praha 4 plánovala zóny placeného stání především na území od Vyšehradu po Kačerov, tedy podél trasy metra C.

Obyvatelé Prahy 4 obtížně hledají místo k parkování

close Modrá zóna v Praze. zoom_in „Pilotní projekt zón placeného stání v Praze 4 by měl zahrnovat právě okolí stanic metra C a rovněž oblast Nuslí, zejména na hranici s Prahou 2. V těchto lokalitách se nejvíce hromadí automobily s mimopražskými dopravními značkami a obyvatelé Prahy 4 zde proto po zavedení zón v centru města obtížně hledají místo k parkování," vysvětluje Bodenlos.

Kromě jasného odlišení parkovacích karet platných pouze v okolí bydliště rezidenta a parkovacích karet pro celé území městské části bude prý Prha 4 trvat také na spravedlivém systému rozdělování výnosů z parkovacích zón mezi hlavní město a městské části. Ty by se podle pozměňovacího návrhu Prahy 4 neměly finančně podílet na IT řešení systému, ani na plánované videodetekci, tedy na dohledu nad obsazeností nebo podezření na přestupek, či na zamýšlené instalaci senzorů do vozovek.

Poněkud vstřícnější je vůči dosavadnímu magistrátnímu konceptu Praha 6, která volá po zavedení zón už pět let a do projektu investovala miliony korun. „Jsme připraveni okamžitě začít aktualizovat náš projekt zón dle požadavků města a uděláme vše pro to, aby zóny byly na přelomu srpna a září 2014 zavedeny," řekl místostarosta Prahy 6 pro oblast dopravy Jan Záruba.

Systém parkování bez zón není v Praze 6 vnímán pozitivně

Šestka by podle mluvčího městské části Adama Halmoši bez zón placeného stání byla jedním velkým parkovištěm. „Parkovištěm, kam své automobily odkládají řidiči přijíždějící ze středních Čech nebo z ostatních městských částí, z Prahy 1, či 7, kde za parkování musejí platit a na Praze 6 by parkovali zdarma a na úkor místních občanů," shrnul Halmoši.

„Z průzkumu společnosti PPM Factum pořádaného v roce 2013 vyplývá, že přesně 57 procent obyvatel Prahy 6 si přeje zavedení parkovacích zón. Až 73 procent obyvatel uvádí, že nejvíce potřeba jsou modré a smíšené zóny, nejméně potřebné jsou pak dle průzkumu zelené zóny krátkodobého stání. Alarmující je přitom zjištění, že v žádné části Prahy 6 není současný systém parkování bez zón vnímán pozitivně a problémy s parkováním hlásí 83 procent obyvatel," dodal Halmoši.

Co můžeme čekat od celoměstského systému parkování?

Více parkovacích míst pro „přespolní řidiče" i pro rezidenty. Tak by se v jedné větě dal shrnout cíl koncepce celoměstského systému parkovacích zón. S definitivní platností má být za hranicí vnitřního městského okruhu spuštěn od ledna příštího roku. Na zkoušku ho ale řidiči pocítí už letos na konci léta a to zřejmě v některých lokalitách Prahy 4, 5, 6 a 8.

Na co se mají řidiči připravit? V první řadě se některé stávající modré zóny v Praze 1, 2, 3 a 7, dosud plně nevyužívané rezidenty, promění na tak zvané zóny smíšené. To bude výhodné pro řidiče, kteří žijí v jiné části metropole, nebo mimo Prahu a do místa současné modré zóny dojíždějí, ať už za jakýmkoliv účelem. Rezidenti na parkování před svým domem, ve své ulici, či bloku od ledna 2015 mohou ušetřit. Tedy alespoň ti, kteří využijí novinku tak zvané „květinkové" zóny. Právě na ty hodlá magistrát po konzultacích s radnicemi rozdělit jednotlivé městské části.

„Každý rezident dostane možnost vybrat si, zda mu bude stačit levnější parkovací karta do květinkové zóny, tedy pro omezenou oblast v okolí jeho bydliště, nebo dražší karta s platností pro celou městskou část," vysvětlil resortně odpovědný náměstek primátora Jiří Nouza. Aby se řidiči případnému postihu za špatné parkování mohli vyhnout, magistrát je plánuje informovat o množství volných parkovacích míst ve smíšených zónách, a to pomocí aplikace do chytrých mobilů, kooperující s jednoduchými čidly, instalovanými ve vozovce.