To, jak se mají lidé chovat v prostředcích MHD, už by měli cestující také díky masivní kampani pražského dopravního podniku (DPP) vědět. Teď DPP začíná s novou informační kampaní Za lepší cestování v MHD. Cestující se zábavnou formou dozví z plakátů, letáků a animovaných spotů promítaných na velkoplošných obrazovkách ve stanicích metra základní hodnoty, které by měly být vlastní každému řidiči MHD. Kampaň zároveň upozorní cestující na pravidla a možnosti, které řidičům pomáhají.

Akce se bude věnovat čtyřem základním tématům – spolehlivosti, ochotě poradit, zodpovědnosti a dodržování předpisů. Vtipnou formou popíše zejména skutečnost, že řidičům mohou pomoci i cestující a v některých případech je jejich pomoc absolutní nutností.

„Pražský provoz každodenně přináší řadu problematických momentů, které musí naši řidiči řešit. Jejich práce není jednoduchá a veřejnost si často neuvědomuje, jaké množství pravidel musí dodržovat a mnohdy řidičům situaci neulehčují. Proto jsme se rozhodli zábavnou formou některé z těchto hodnot a situací veřejnosti připomenout. Věříme, že aktuální kampaň přispěje ke zvýšení kvality a bezpečnosti pražské MHD,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák.

Kampaň volně navazuje na podobný a úspěšný projekt „Slušné chování v dopravních prostředcích“, který DP realizoval v roce 2009 a s nadsázkou upozorňoval na nevhodné chování v dopravních prostředcích MHD.