Přesná lokalizace chrámového komplexu nazvaného v minulosti Týfónium v oblasti Wad Ben Naga na severu Súdánu je nejdůležitějším výsledkem již třetí výkopové sezony archeologické expedice Národního muzea v této významné starověké lokalitě.

„Máme z toho radost hlavně proto, že tato oblast bude spolu s dalšími lokalitami tzv. Merojského ostrova zapsána na seznam světového dědictví UNESCO,“ řekl včera na setkání s novináři v Náprstkově muzeu vedoucí desetičlenné expedice Pavel Onderka.

Expedice se sice konala v zimním období, od 7. listopadu do 23. prosince 2011, ale vzhledem k poloze Súdánu blízko rovníku se denní teploty na místě běžně pohybovaly nad 40 stupni Celsia. „Když se ochladilo na 25, tak už z toho byli naši súdánští pomocníci nemocní,“ poznamenal doktor Onderka k podmínkám práce expedice.

Takřka neznámé poklady starověku

Súdán neblaze proslul dlouhou občanskou válkou a hladomorem a začátkem loňského roku i rozpadem na dva samostatné státy muslimský sever a křesťanský i animistický jih. Trochu se však zapomíná na bohatou historii tohoto státu, jehož severní část zvaná Núbie těsně souvisela se starověkým Egyptem. Právě ta ukrývá mnohá tajemství, s jejichž rozluštěním pomáhají Súdánu zahraniční expedice včetně té naší.

Expedice i letos odkrývala pozůstatky jednoho z největších měst starověké Núbie datovaného do období tzv. Merojského království (3. století př. n. l. 4. století n. l.). Celková plocha území, na něž má naše republika licenci, činí zhruba čtyři kilometry čtvereční, a aby bylo toto území plně prozkoumáno, bude zapotřebí 60 až 70 let.

Jako detektivka

„Výzkum je nesmírně napínavý, protože vrchní vrstva je silná jen deset až patnáct centimetrů a pod ní už je starověk,“ řekl s úsměvem Onderka. Podle něj je také obdivuhodné zachování některých zdí až do výše dvou metrů.

Expedice vykopala celkem na 250 různých kamenných fragmentů, které po prozkoumání a zdokumentování budou dopraveny do súdánského muzea.

Kromě vykopávek měla naše expedice za úkol i konzervaci některých nalezišť a konkrétních objektů. Používá k tomu pálené cihly, což súdánská strana hodnotí jako vysoce účinný a trvanlivý způsob.

V rámci třetí výkopové sezóny (první byla již v roce 2009) expedice provedla revizní výzkum tzv. Východního chrámu, pokračovala v konzervaci Paláce královny Amanišacheto, a především po více než půldruhém století ve Wad Ben Naga znovuobjevila již zmíněný ztracený chrám, jenž byl ranými cestovateli z první poloviny 19. století pojmenován Týfónium.

Východní chrám, který byl odkryt súdánskou památkovou správou již na přelomu let 1958/59, nebyl dosud řádně popsán a konzervován.

Při nynějších výkopových pracech bylo na jeho místě objeveno velké množství merojské keramiky a zajímavé kamenné architektonické prvky. V chrámu se podařilo identifikovat tzv. trůnní sál, který zřejmě sloužil ke specifickým rituálům.

Konzervace Paláce královny Amanišacheto, jež je se svým čtvercovým půdorysem největší stavbou nacházející se v této lokalitě, je dlouhodobým úkolem naší expedice. Záchrana tohoto nejlépe dochovaného paláce určitě zabere ještě několik sezon.

Nejen věda, ale i účinná pomoc

„Poté, co loni navázala se školou z Wad Ben Naga partnerské vztahy škola z Otrokovic, podařilo se nám tentokrát dohodnout dokonce partnerství mezi oběma obcemi,“ řekl Pavel Onderka a dodal, že Otrokovice jsou zřejmě jediným městem, jež má partnera v Súdánu a patrně i v celé Africe.

Expedice však pomáhá Afričanům i vlastními silami. Jde například o zásobování pitnou vodou či o výuku angličtiny, jež je zatím ve vesnici na nízké úrovni.

Další expedice se do Súdánu vydá napřesrok. Pavel Onderka se však do Súdánu vrací již nyní v únoru v souvislosti s očekávaným zapsáním lokality Wad Ben Naga na seznam UNESCO, kde jiná důležitá archeologická naleziště Súdánu již zapsána jsou. Před zapsáním je třeba vyřídit řadu organizačních záležitostí, vytyčit chráněnou a ochrannou zónu a mj. místo připravit na příchod prvních turistů.