Autoři vítězného projektu Radko Květ a Pavel Pijáček s týmem spolupracovníků řešili umístění historického muzea přímo v lokalitě významného archeologického naleziště, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu. Objekt muzea se skrývá čtyři metry pod povrchem v terénní vlně, v místech, která už archeologové zcela probádali. V místě stavby v minulosti badatelé našli sošku venuše z Pavlova z mamutoviny.

Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na scenerii Pavlovských vrchů a vodní nádrž Nové Mlýny. Stavba má evokovat plasticky tvarované jeskynní prostory. Přímo do expozice tvůrci zakomponovali např. naleziště mamutích kostí.

close Archeopark Pavlov info Zdroj: Česká cena za architekturu zoom_in

Porota se na vítězi shodla jednohlasně. Archeopark Pavlov je podle ní „významný v mezinárodním měřítku, a přitom silně rezonuje i v lokálním prostředí. Návrh vystihuje zároveň krajinu i historii místa. Budova doslova ponechává prostor krajině tím, že se schovává pod zem, a současně ji obohacuje artefakty, které navazují dialog se širším okolím.“

Porotci ocenili také kvalitu provedení i volbu materiálů. „Tento projekt je působivý svým bezvadným provedením a s péčí vybranými a použitými materiály, jako je pohledový beton litý do bednění z přírodního dřeva použitý v podzemí a naopak probarvený litý beton s vápencovým kamenivem uplatněný v nadzemní části,“ zdůraznili.

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2017 získalo kromě vítězné realizace pět dalších různorodých prací:

  • Dům v cihlové zahradě (Jan Proksa, Architekt, 2016)

close Dům v cihlové zahradě (Jan Proksa, Architekt, 2016) info Zdroj: Česká cena za architekturu zoom_in

  • Galerie nábytku (CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers, 2016)

close Galerie nábytku (CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers, 2016) info Zdroj: Česká cena za architekturu zoom_in

  • Chata u jezera (FAM Architekti, 2014)

close Chata u jezera (FAM Architekti, 2014) info Zdroj: Česká cena za architekturu zoom_in

  • Komunitní centrum Máj (SLLA Architects, 2014)

close Komunitní centrum Máj (SLLA Architects, 2014) info Zdroj: Česká cena za architekturu zoom_in

  • Javornická palírna (ADR, 2016)

close Javornická palírna (ADR, 2016) info Zdroj: Česká cena za architekturu zoom_in