Armádě podle CVVM věřilo 65 procent lidí. Důvěra v policii byla o pět procentních bodů nižší. Soudům věřilo 52 procent dotázaných.

Na dohled od padesátiprocentní hranice skončily banky, kterým důvěřovalo 47 procent lidí. V jejich případě ale mírně převažoval podíl negativních odpovědí, a to v poměru 48 ku 47 procentům.

Zářijový průzkum potvrdil vzestupný trend důvěry Čechů v odbory, kterým věřilo 47 procent respondentů. Oproti letošnímu dubnu si odboráři polepšili o sedm procentních bodů, přičemž jejich důvěryhodnost se dostala na nové maximum, srovnatelné s dosavadní nejvyšší hodnotou z března 2012.

Naopak důvěryhodnost médií v očích veřejnosti v září nadále klesala. Rádiu věřilo 44 procent lidí, televizi 34 a tisku 33 procent dotázaných. Celkem klesla v posledních dvou letech důvěryhodnost těchto tradičních médií zhruba o 15 procentních bodů.

Pokles důvěry se týkal také internetu, kterému důvěřovalo 41 procent lidí, zatímco negativní odpověď volilo 46 procent dotázaných. "Důvěra k internetu je výrazně podmíněna věkem. V posledním šetření ovšem nastala situace, kdy i v nejmladší generaci důvěra k internetu statisticky významně poklesla," uvedlo CVVM.

Neziskovým organizacím podle výzkumu důvěřovalo 40 procent lidí, zatímco negativně se k nim vyslovilo 48 procent respondentů. Nejhoršího skóre pak dosáhly církve, u kterých převažovaly negativní odpovědi nad pozitivními v poměru 69 ku 22 procentům.

Výzkum provádělo CVVM v období od 5. do 19. září na vzorku 999 obyvatel ČR starších 15 let.